Foto: Jørgen Jessen, Scanpix.

Advarsel: Drikkevandsforurening på Læsø

Læsøs borgere skal koge deres vand i et minut, før de drikker det. Der er nemlig konstateret forurening i vandet på øen.

På Læsø opfordres borgerne nu til at koge drikkevandet i mindst et minut, før de drikker det. Prøver viser nemlig, at vandet indeholder forhøjet tal af jordbakterier.

Det er Læsø Vandforsynings rutinemæssige vandprøve, som viser, at drikkevandet på øen er forurenet. Der arbejdes lige nu intenst på at finde årsagen og forureningskilden, og der foretages en grundig teknisk gennemgang af Vandværket, samtidig med at nye prøver analyses.

Forureningsgraden beskrives som moderat, da tallene ligger lige over de godkendte grænseværdier, men er dog af en størrelse, hvor Embedslægen anbefaler, at al vand til drikkebrug koges i et minut.

Kommunen, der blev bekendt med forureningen sent torsdag aften, har henvendt sig til Læsø Lægehus for at undersøge, om patienter har henvendt sig med symptomer eller ubehag, der kan have en sammenhæng med forureningen. Lægehuset har ikke haft sådanne henvendelser.

De nye prøver, både ved boringer, på vandværket og forskellige steder på ledningsnettet hasteanalyseres.