LIGE NU:

Dødsulykke til søs: Fragtskib og fiskebåd overså hinanden

Fiskeskipper arbejdede sandsynligvis på dækket, da hans båd blev ramt af fragtskib, konkluderer rapport.

En fiskeskipper, der sidste sommer mistede livet efter en kollision til søs ved Læsø, opdagede sandsynligvis ikke, at hans båd var i fare for at blive sejlet ned af et maltesisk fragtskib.

Det konkluderer en rapport fra Den Maritime Havarikommission om søulykken, der skete 10. juli 2014.

Vejret var godt, og der var kun få skibe i farvandet, da de to fartøjer - fiskebåden Inger Marie og fragtskibet RIG - sejlede ind i hinanden cirka 11 sømil nordvest for Læsø.

Fiskeskibet forliste, og da den 66-årige skipper efter en times eftersøgning blev bjærget, var han død.

- Omstændighederne tyder på, at hverken Inger Maries skipper eller den vagthavende officer på RIG var klar over det andet skibs tilstedeværelse og risikoen for kollision indtil ganske få øjeblikke før kollisionen, hedder det i rapporten, der er offentliggjort tirsdag.

Muligvis befandt fiskeskipperen sig ikke i styrehuset, da fragtskibet dukkede op.

- Det er usikkert, hvorfor skipperen på Inger Marie ikke blev klar over kollisionsrisikoen, men han var sandsynligvis optaget af arbejde på dæksområdet agten for styrehuset og så derfor ikke RIG nærme sig.

Den vagthavende officer på fragtskibet opdagede først fiskefartøjet så sent, at det ikke var muligt at undvige.