Glad Læsø-borgmester om miljøaftale: Det har trukket tænder ud

Læsøs borgmester er fredag en glad mand. Miljøministeren har besluttet en stor plan for beskyttelse af havbunden i Kattegat, der går uden om de store fiskeriområder.

Da Tobias Birch Johansen (V) i 2013 blev ny borgmester på Læsø troede han, at den øverste sag i bunken på hans nye skrivebord ville være ø-kommunens trængte økonomi. Det var det bare ikke.

I stedet var det en sag, hvor hele kommunens eksistensgrundlag vaklede på en knivsæg.

Den tidligere regering ville, med Dan Jørgensen (S) og Kirsten Brosbøll (S), der dengang var henholdsvis fødevareminister og miljøminsiter, i spidsen, nemlig have beskyttet et enormt areal af havbunden i kattegat. Et areal, der indbefattede de områder hvor Læsøs helt centrale industri, jomfruhummerfiskeri, fanger "guldet".

Igennem flere år har ø-borgmesteren derfor kæmpet en lang og sej kamp, for at forhindre beskyttelsen af netop de områder, og fredag bærer det hårde arbejde frugt.

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har nemlig besluttet at det er 590 kvadratkilometer havbund - der ikke indbefatter læsøfiskernes "jagtmarker", der skal beskyttes. Dermed tilgodeses både natur og fiskeri.

- Vi skal beskytte den sårbare natur i havene omkring Danmark. Men det skal ske på en måde, så vi både tager hensyn til de sårbare arter under havets overflade og de mennesker, der har fiskeri som deres levegrundlag. Jeg har derfor ændret i den tidligere regerings forslag, så der er kommet en bedre balance mellem beskyttelse og benyttelse, udtaler miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i en pressemeddelelse.

Forslaget, som ministeren fredag har besluttet at følge, er faktisk udformet af blandt andre Dansk Fiskeriforening i samarbejde med Læsø Kommune, og det er derfor en meget bedre virkelighed, der venter jomfruhummer-fiskerne end den, man kunne skimte i horisonten under den tidligere regering.

- Den første melding ville betyde, at vi ligeså godt kunne hugge skibene op, men denne aftale er tilfredsstillende, lyder det fra Tobias Birch Johansen, der var klar i sine udmeldinger mod den tidligere regering og kaldte deres forslag for en overimplementering af de rammer, der er udstukket fra EU.

Det har trukket tænder ud og skabt bekymringer, for det her handlede om hele Læsøs eksistensgrundlag.

- Jeg snakkede med ministeren i sidste uge, og der fortalte han, at nu var forslaget sendt ned til EU. At det nu er besluttet, betyder jo, at EU har godkendt det, så man kan jo konkludere, at mindre - eller andre områder - også kunne gøre det, og at den tidligere regering ikke behøvede at gå så langt, som de var klar til, siger borgmesteren videre.

Det er ikke fordi, fiskeriet med den naturbeskyttelse, der nu er besluttet, ikke vil blive påvirket, men der er tale om en god løsning, lyder det fra borgmesteren.

- Det frie fiskeri bliver indskrænket, men det er en aftale som fiskeriet har en stor andel i, og man skal også huske på, at fiskerne altså også bekymrer sig om miljøet, havbunden og biologien. Nu skal vi se hinanden i øjnene og arbejde på, at fiskeriet ikke bliver yderligere indskrænket og på at de her områder måske kan blive åbnet op for fiskeri igen i fremtiden, siger Tobias Birch Johansen, der nu kan se tilbage på et langt og hårdt forløb.

- Det har trukket tænder ud og skabt bekymringer, for det her handlede om hele Læsøs eksistensgrundlag.