LIGE NU:

MF'ere trækkes ind i sag om Kattegat-fredning

Læsøs borgmester og nordjysk folketingskandidat fortsætter deres parløb for at redde jomfruhummerfiskeriet på Læsø.

I slutningen af januar proklamerede Læsøs borgmester Tobias Birch Johansen (V) og folketingskandidat Kristian Andersen (V), at de ville udsætte fødevareminister Dan Jørgensen (S) og miljøminister Kirsten Brosbøll (S) for et massivt pres i sagen om de områder i Kattegat, der skal fredes på bekostning af blandt andet jomfruhummerfiskeriet på den nordjyske ø. Og de holder deres ord.

Efter et mislykket forsøg på at få de to ministre i dialog tager de to Venstre-folk nu kontakt til folketingsmedlemmerne i fødevare- miljø- og landdistriktsudvalgene i håb om at opnå deres hjælp til at få ministrene til at lytte.

- Vi henvender os direkte til Folketingets fagudvalg, fordi fødevareministeren og miljøministeren ikke lytter og ikke søger dialog. De lader som ingen ting - og samtidig ser vi, at de misinformerer grundigt og om omfanget og konsekvenserne af, hvad de foreslår. Det kan ingen jo være tjent med - og derfor går vi andre veje for at få skabt den dialog, der kan bane vejen for andre løsninger for Læsø og de mange arbejdspladser, der er i fiskeri og fiskeindustri og erhvervshavnene i Nordjylland, siger folketingskandidat Kristian Andersen.

Sagen drejer sig om de 650 kvadratkilometer af Kattegat, som ministrene foreslår fredet med henvisning til et EU-direktiv.

Men forslaget er alt for vidtgående og vil ifølge Tobias Birch Johansen betyde at Danmark overimplementerer direktivet på bekostning af en af verdens største jomfruhummer-industrier.

- De siger, vi af EU er forpligtet til at beskytte områder med blød havbund, og at der ikke er tale om overimplementering, da der "kun" er tale om, at de udpegede områder udgør 4 procent af den danske del af Kattegats areal og 9 procent af den dybe bløde havbund.

- De glemmer bare at oplyse, at ca. 50 % af den danske del af Kattegat, af naturlige årsager, er beskyttet mod fiskeri. Det betyder, at de omtalte procenter skal ses i forhold til den resterende del af Kattegat. For mig bliver den "stærkt overdrevne bekymring", som de beskylder os for, bestyrket, når ministrene misinformerer om virkeligheden, siger Tobias B. Johansen.