LIGE NU:

Tanghuse på Læsø får 19 millioner kroner

Tanghusene på Læsø får 19 millioner kroner, som skal sikre nyt tag af ålegræs. Det skal hjælpe med at redde noget af øens kulturmiljø.

Husene med tangtage på Læsø har fået 19 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Millionerne skal sikre kulturarven med tanghusene.

For at sikre husene, håndværket og vedligeholde bygningerne er foreningen "Tanghusene på Læsø-ejerforeningen af 2014", Læsø Museum, Læsø Kommune og Læsø Turist- og Erhvervsforening gået sammen.

- Læsø er eneste sted i verden, hvor man finder det særlige håndværk tængning til konstruktion af de metertykke tangtage med ålegræs. Med fondsbevillingen kan vi ikke alene bevare de enestående tanghuse, men også sørge for, at håndværket lever videre til næste generationer, siger Simon Kyhn-Madsen, der er formand for "Tanghusene på Læsø".

Projektet om at bevare tanghusene hedder "Tængede tager på Læsø". Kulturstyrelsen er blevet bedt om at stå i spidsen projektet. For at finde ud af hvordan midlerne skal fordeles, er der nedsat en arbejdsgruppe.