02:30

Den er gal med økonomien igen på Læsø. Store udgifter til vikarer på sundhedsområdet belaster budgettet. Video: Hans-Christian Lauritzen

Vikarer i sundhedsplejen koster Læsø Kommune dyrt

Den er gal med økonomien igen på Læsø. Store udgifter til vikarer på sundhedsområdet belaster budgettet.

Læsø Kommune kan ikke tiltrække fast personale til social og sundhedsområdet, og kommunen må derfor bruge flere penge på dyre vikarer. 

- Det er ret alvorligt, siger borgmester Karsten Nielsen (DF) om den aktuelle situationen på Læsø. 

En økonomisk opbremsning er nødvendig, hvis budgettet for 2019 skal holdes, og det er især et underskud på to-tre millioner kroner på social- og sundhedsområdet, som presser kommunens budget for 2019. 

- Jeg håber, at det kan være så skånsomt som muligt, men jeg kan ikke afvise, at der kommer til at ryge medarbejdere, siger borgmesteren. 

Paradoksalt nok er det mangel på arbejdskraft, som er det store problem på social- og sundhedsområdet. Det er nemlig vanskeligt at få fast personale. Det betyder, at kommunen må bruge mange vikarer. En ordning, som er dyr, og det kan ses på bundlinien, hvor tallene er røde i øjeblikket.

- Vi har 5 ledige stillinger i øjeblikket, fortæller chef for Ældre og Sundhed i Læsø Kommune, Helle Carlsson Kunckel Christensen. 

Lis Nielsen er sygeplejerske på Læsø og mangler i høj grad faste kollegaer.  Foto: Hans-Christian Lauritzen

Fik ekstra millioner 

Læsø Kommune fik sidste år bevilliget et ekstra driftstilskud i 2019 og 2020 på 10 millioner kroner om året for at dække røde tal i budgettet, men trods det ekstra tilskud er økonomien igen under pres. 

Selv om både personale og ledelsen på ældrecentret er kommet med en række forslag, som skal få økonomien på området i balance, som politikerne kræver, så er der en række områder, hvor hverken personale, ledelse eller politikerne på Læsø kan bestemme over.

- Sundhedsloven siger jo, at fagpersonale skal klare nogle specifikke opgaver, og har vi dem ikke selv, så er vi tvunget til at tage vikarer ind, og det er også en af årsagerne til, at vi har brugt så mange penge, som vi har, siger Helle Carlsson Kunckel Christensen.

Lis Nielsen er sygeplejerske på Læsø og mangler i høj grad faste kollegaer.  Foto: Hans-Christian Lauritzen