LIGE NU:

Pædagog frifundet for blufærdighedskrænkelser

En 34-årig mandlig pædagog er blevet frifundet for anklagen om, at han i en periode på mere end halvandet år krænkede 10 piger på Læsø Skole ved at have befølte dem på numse, bryster og kønsdelene. 

Det var en enig domsmandsret, som ved Retten i Hjørring frifandt den 34-årig mand for alle tiltalepunkterne. Udover 10 sager om blufærdighedskrænkelser mod 10 piger i alderen 8-10 år var den 34-årige mand også tiltalt for et enkelt tilfælde af vold mod et barn på Læsø Skole. 

Den 34-årig mand har under hele sagen nægtet sig skyldig i alle anklagerne, og han var lettet efter frifindelsen. Manden ønsker ikke selv, at kommentere frifindelsen, men hans advokat Thomas Frisgaard siger:

- Sagen har i lang tid påvirket min klient, så han er naturligvis glad og tilfreds med resultatet. 

Den 34-årige blev uddannet pædagog i 2013. I sommeren 2017 fik han ansættelse på Læsø Skole som pædagog.

Tvivl om børns vidneudsagn

Ifølge anklagen mod den 34-årige mand, så begyndte de påståede krænkelser mod de 10 piger på skolen kort tid efter, han var blevet ansat. I følge børnenes udsagn, som retten altså ikke vurderede som troværdige, stod krænkelserne på frem til marts 2019, hvor den 34-årige blev suspederet fra sit job som pædagog, da den første sag mod ham kom frem. 

 

- Jeg mente, at der var grundlag for at rejse tiltale i sagen. Retten har fundet ham uskyldig, og nu skal jeg hjem og læse sagen grundigt igennem før vi træffer afgørelse om en eventuel anke, siger anklager i sagen Janni Nørgaard.

Nordjyllands Politi modtog den første anmeldelse om blufærdighedskrænkelse i 26. marts sidste år. 4 dage tidligere var den 34-årige blev suspederet fra sit job af ledelsen på Læsø Skole. 

3 måneder senere fortalte yderligere 9 piger, at de også var blevet krænket af den 34-årige på Læsø Skole, og en dreng forklarede, at han havde været udsat for vold. 

Pigerne har alle afgivet forklaring på video, som er blevet afspillet i retten under sagen. Her har pigerne forklaret, hvordan den 34-årige skulle have berørt dem både udenpå og under tøjet i forskellige situationer på skolen i både klassesammenhæng og i skolens SFO. 

Dommer: Enslydende forklaringer

Retten fandt ikke børnenes forklaringer stærke nok. Således forklarede dommer Dorthe Pedersen i rettens argumentation for frifindelsen, at børnenes forklaringer var præget af, at de havde svært ved at komme med tidsangivelse på, hvornår krænkelserne havde fundet sted. Ligesom de havde svært ved at beskrive berøringens karakter. 

Dommeren sagde også, at retten mente, at børnenes forklaringer var meget enslydende og havde fælles udspring, hvor der blev brugt de samme ord og vendinger. Det bar præg af, at børnene havde talt med hinanden og overhørt hinandens forklaringer hos inspektøren på skolen. 

- Det er rettens kompetence at vurdere beviserne i sagen, og om der er det fornødne grundlag for at vedkommende er skyldig, og det har de ikke fundet, siger Janni Nørgaard.