Økonomidirektør Kim Jakobsen og direktør for Arbejdsmarked, Teknik og Miljø samt Kultur og Fritid i Mariagerfjord Kommune Torben Ladefoged er klar til at tage over fra Lars Clement, der drager til Skanderborg. Foto: Mariagerfjord Kommune

Direktørduo vikarierer for kommunaldirektør i Mariagerfjord

Økonomidirektør Kim Jakobsen og direktør for Arbejdsmarked, Teknik og Miljø samt Kultur og Fritid Torben Ladefoged skal dele kommunaldirektørens ansvarsområde, indtil stillingen atter besættes fra 1. august.  

Den tomme stol efter kommunaldirektør Lars Clement i Mariagerfjord Kommune bliver midlertidigt besat af hele to kolleger i kommunen.

Lars Clement har takket ja til et job som kommunaldirektør i Skanderborg Kommune.

Derfor har Økonomiudvalget indstillet til Byrådet, at stillingen deles mellem nuværende økonomidirektør Kim Jakobsen og direktør for Arbejdsmarked, Teknik og Miljø samt Kultur og Fritid Torben Ladefoged.

Kim og Torben kender vores organisation og har et rigtigt godt samarbejde med os politikere. De vil fortsat varetage driften af deres egne områder og have en klar arbejdsdeling.

Mogens Jespersen, borgmester, Mariagerfjord Kommune

- Kim og Torben kender vores organisation og har et rigtigt godt samarbejde med os politikere. De vil fortsat varetage driften af deres egne områder og have en klar arbejdsdeling, når det midlertidigt gælder de ekstra opgaver fra kommunaldirektørens bord, siger borgmester i Mariagerfjord Kommune, Mogens Jespersen.

Økonomidirektør Kim Jakobsen vil i perioden få ansvaret for kommunens interne drift, hvor han blandt andet skal betjene Byrådet og Økonomiudvalget. Desuden bliver han øverste administrative leder for interne forhold, mødeleder for direktionen og ledermøder samt formand for HovedUdvalget.

Direktør Torben Ladefoged tager sig af de eksterne opgaver. Her skal han bl.a. varetage dialogen med erhvervslivet, interesseorganisationer og uddannelsesinstitutioner og repræsentere kommunen i eksterne lokale, nationale og internationale fora.
 
Ansættelsen af de to kommunalfolk skal endeligt godkendes på byrådsmødet 30. april.

Læs også Mariagerfjord lukker dagcentre, aktivitetscentre og væresteder