LIGE NU:

Historisk mange havørreder i Villestrup Å

Ny optælling viser et historisk højt antal ørreder i Villestrup Å, der løber ud i Mariager Fjord.

For tyve år siden var det nærmest ikke til at opdrive én eneste havørred i Villestrup Å i Himmerland. Nu viser en ny optælling, at åen bugner med fuldvoksne havørreder. DTU Aqua har netop opgjort bestanden til cirka 3.500 havørreder, hvilket svarer til 250 fisk per kilometer i den 14 kilometer lange å.

Udviklingen er sket i takt med, at spærringer ved de sidste dambrug er blevet fjernet, og at åen er genetableret, som den var oprindeligt. Nu kan de mange ørreder fra Mariager Fjord vandre frit mellem fjord og å. Resultatet er, at havørredbestanden nærmest er eksploderet, så åen i dag ligger i den europæiske superliga.

- Succesen fra Villestrup Å viser med al tydelighed, at det batter at få opkøbt de mange ældre dambrug, så spærringer i vandløbene bliver fjernet, og fiskene kan svømme frit. Det giver en spræl-levende å med mange flere fisk, som ikke mindst vil være til stor glæde for lokale lystfiskere, der får bedre mulighed for at få en fin fangst med hjem, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (Venstre).

Der er mange flere fisk på vej i de danske åer og fjorde. For nylig afsatte Esben Lunde Larsen knap 47 millioner kroner til opkøb af ældre dambrug frem til 2021, så kommunerne kan indgå frivillige opkøbsaftaler med lodsejere.

- Når vi flytter dambrugsproduktionen over på større og mere miljøeffektive anlæg, giver det ikke alene mulighed for at producere flere fisk for en langt mindre miljøbelastning – det giver også flere fisk i åer og fjorde, ligesom vi har set det med Villestrup Å, siger Esben Lunde Larsen.

I efteråret vandrer havørreder fra Mariager Fjord op i Villestrup Å for at gyde deres æg på grusede vandløbsstrækninger. Fiskeynglen lever de første par år i åen, hvorefter de trækker ud til Mariager Fjord, hvor de vokser sig store. De mange spærringer ved dambrug i Villestrup Å har forhindret denne vandring og ødelagt mange af levestederne i åen.

I 2014 fandt Naturstyrelsen i Villestrup Å den største tæthed af ørredyngel, der nogensinde er målt i et dansk vandløb – 2.700 små ørreder på en 100 meter lang strækning.

Tidligere tællinger fra DTU Aqua har vist, at antallet af små ørreder, der vandrer fra Villestrup Å ud i Mariager Fjord, steg markant fra 1.665 i 2004 til 26.210 i 2015.

Bestanden af voksne havørreder var i 1996 på det, som ifølge DTU er "meget få". I 1999 blev der talt omkring 40 ørreder, mens der i 2004 var 330-340 voksne havørreder. I 2009 var der 1200, og i 2016 blev bestanden altså opgjort til omkring 3500 havørreder i Villestrup Å.

Stine Rex

Stine Rex vil slå danmarksrekord og sætte fokus på organdonation

Brovst Skole

Brovst Sogn er ét smittetilfælde fra at blive lukket ned

fokus.. på vores vilde natur

play Blomster og bier har det svært: - Der er håb, men du skal også gøre noget

Flemming Helsing, naturforvalter

play Nyt initiativ giver håb for dyrelivet i Hammer Bakker

Stine Rex

Stine Rex vil slå danmarksrekord og sætte fokus på organdonation

Brovst Skole

Brovst Sogn er ét smittetilfælde fra at blive lukket ned

Til forsiden

Til forsiden