Arkivfoto Foto: Thomas Gaardsmand (arkiv)

Hobros hovedfærdselsåre lukket af: Trafikken glider, men lastbiler blander sig

Hostrupvej i Hobro er spærret af det meste af året, og det giver trafikale udfordringer. Status efter en måned med omkørsel er dog, at det går godt.

Den absolutte hovedfærdselsåre gennem Hobro by har siden februar været spærret for gennemkørsel, og sådan fortsætter det stort set året ud.

Mariagerfjord Kommune arbejder sammenlagt 10 måneder på at forbedre vejen på flere områder, og både kloakker, fjernvarmerør, cykelstier, fortove og vejens belægning får en tiltrængt opgradering til glæde for trafikanter og borgere.

Indtil da medfører det massive vejarbejde på den godt 800 meter lange strækning mellem Hadsundvej i nord og Skivevej i syd dog trafikale udfordringer for både personbiler, men specielt lastbiler, der skal gennem byen.

Der er i forbindelse med vejarbejdet etableret omkørsler, og overordnet vurderer formand for Mariagerfjord Kommunes Teknik- og Miljøudvalg Jørgen Hammer Sørensen, at trafikken glider - delvist.

- Set lidt fra oven kan man sige, at det er positivt, at trafikken, trods det store vejarbejde, glider fornuftigt gennem Hobro, og det, forventer vi, fortsætter. Men vi er blevet kontaktet af beboere på Hegedalsvej, der fortæller, at der kører en del lastbiler på vejen. Den trafik vil vi naturligvis gerne dæmme op for, da der er gennemkørselsforbud for tung trafik på Hegedalsvej, forklarer formanden.

Lastbiler skal faktisk bruge motorvejen for at komme udenom vejearbejdet i Hobro, og det vil kommunen nu, ved at observere på, hvilke firmaers lastbiler, der overser skiltningen og kører gennem byen. De vil efterfølgende blevet kontaktet og få en venlig henstilling om at respektere omkørslen og flytte lastbilerne ud på motorvejen.