04:24

1 af 2

Ingen udlandsferie til Tami

Tami Kristensen og flere af hendes venner på et botilbud i Hadsund kan ikke længere komme på ferie. De må nemlig ikke få deres faste hjælpere med, så de må blive hjemme.

Nye regler fra 2014 betyder, at handicappede, der har behov for støtte på f.eks. ferier og til festivaller, må købe sig til hjælp fra private bureauer.

Men reglen rammer Tami Kristensen og flere andre af hendes venner på et botilbud i Hadsund. Det er noget, der vækker utilfredshed hos lederen af botilbuddet.

- Jeg synes helt klart, at der er tale om en forringelse i forhold til de svageste borgere, som har det største behov for hjælp, siger Torben Frederiksen, Forstander, Botilbud og Udegrupper i Mariagerfjord Kommune.

Tami Kristensen er født med Downs Syndrom, og hun er afhængig af faste og trygge rammer. Derfor kan hun ikke bruge en vikar, som hun ikke kender på en ferierejse.

- Hvis hun skal af sted med nogen, hun ikke kender, så er det faktisk bedre, at hun lader være med at rejse. Hun har intet ud af rejse med en fremmed vikar overhovedet, siger Tamis lillebror Ivan Kristensen, der også er hendes økonomiske værge.

Beboerne i bostedet i Hadsund har flere gange været på Mallorca med deres faste kommunalt ansatte hjælpere. Tidligere kunne de købes fri til at tage med på rejserne, men det er altså slut nu.

- Mange af de borgere, vi taler om her, har en udviklingsalder, der svarer til et barn på mellem 0-4 år. Jeg vil gerne spørge de ansvarlige politikere, om de vil sende deres børn af sted med vildt fremmede mennesker i den alder. Det tror jeg ikke de vil, siger forstander Torben Frederiksen.