Mariagerfjord Kommune fastholder prisen på byggesagsgebyr - et gebyr der i Nordjylland svinger i pris fra gratis og op til 827 kr. i timen. Arkivfoto Foto: TV2 Nord

Mariagerfjord tjener flere penge end ventet på byggesager

Mariagerfjord Kommune fastholder prisen på byggesagsgebyr - et gebyr der i Nordjylland svinger i pris fra gratis og op til 827 kr. i timen.

Mariagerfjord Kommune har i årets første syv måneder kunne notere en indtægt på 497.422 kr. alene i byggesagsgebyr. Det er omkring 65.000 kroner mere end budgetteret.  

Og nu har byrådet i Mariagerfjord Kommune besluttet ikke at ændre på taksten på det gebyr, borgerne skal betale for at få behandlet en byggesag. Det betyder, at prisen fortsat er i den lave ende set i et nordjysk perspektiv; nemlig på 393 kroner pr. time.

Der var ellers lagt op til ændringer, da forvaltningen bad politikerne se på, hvordan byggesagsgebyret fremover skulle se ud. Det er nemlig op til Byrådet at fastlægge gebyrniveauet, men gebyrindtægterne må ikke overstige de faktiske udgifter i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

Derfor svinger gebyret da også fra kommune til kommune.

Mens borgerne i Rebild og Thisted slet ikke skal have penge op af lommen, så koster det i Brønderslev Kommune 827 kr. i timepris i byggesagsgebyr.

 

Byrådet i Mariagerfjord Kommune valgte sidste år i forbindelse med budgettet for 2019 at fastsætte byggesagsgebyret til 393 kr. i timen.

Dette har i de første syv måneder af 2019 givet en indtægt på 497.422 kr., hvilket tyder på, at den samlede indtægt i 2019 blive på ca. 850.000 kr.

Dermed bliver indtægterne ca. 65.000 kr. højere end det beløb på ca. 785.000 kr, som forvaltningen anslog i forbindelse med fastlæggelsen af byggesagsgebyret i budget 2019.

Årsagen til den øgede samlede indtægt er hovedsageligt, at byggesagsteamet er blevet opnormeret fra fem til seks sagsbehandlere.

Der var lagt hele fire forskellige muligheder op til politikerne; nemlig at fastholde den nuværende timepris med en forventet indtægt næste år på 785.000 kroner, eller sætte prisen ned til 363 kr. pr time og dermed få budgettet for indeværende år i balance - tredje mulighed er, at der fastlægges et byggesagsgebyr med fuld dækning for de faktiske udgifter, og det betyder at timeprisen hæves til 557 kr. pr. time og en anslået samlet indtægt i 2020 på ca. 1.200.000 kr. Endelig var fjerde mulighed at vedtage gratis byggesagsbehandling.

Et samlet byråd vedtog at fastholde prisen - dog med en indeksregulering.

Gebyrer

I forbindelse behandlingen af en ansøgning om byggetilladelse kan kommunerne opkræve et byggesagsgebyr fra ansøgeren. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggør én gang om året kommunernes byggesagsgebyrer.

Kommunalbestyrelsen kan opkræve gebyr for behandlingen af en ansøgning om byggetilladelse. Gebyret kan opkræves efter tidsforbrug, som et mindre, fast gebyr eller kommunalbestyrelsen kan vælge at lade byggesagsbehandlingen helt eller delvist skattefinansiere.
Hvis der opkræves et fast gebyr, kan der ikke opkræves gebyr efter tidsforbrug i de sagstyper, hvor der opkræves et fast gebyr.

Der kan maksimalt opkræves 1.048 kr. som et fast gebyr. Kommunalbestyrelsen fastsætter selv sin timepris. Hvis der opkræves gebyr efter tidsforbrug, skal der opkræves samme timepris i alle de byggesager.

Reglerne for opkrævning af gebyr for byggesagsbehandling fremgår af byggelovens § 28, stk. 1 og bygningsreglementets § 39.

 

Kilde: Trafik, Bygge og Boligstyrelsen