06:03

Mariagerfjord Kommune er blevet så træt af borgere, der strides om vedligeholdelse af private fællesveje, at kommunen nu vil til at tage betaling for at udføre vejsyn

Foto: Per Frank Paulsen

1 af 2

Nu kommer et vejsyn til at koste knaster

Mariagerfjord Kommune er blevet så træt af borgere, der strides om vedligeholdelse af private fællesveje, at kommunen nu vil tage betaling for at udføre vejsyn.

Indtil nu har vejsyn i Mariagerfjord været gratis, men vejsynssagerne er blevet langt mere konfliktfyldte og ressourcekrævende end tidligere.

Fremover kommer det til at koste 334 kroner pr. time vejsynet tager at sagsbehandle.

- Vi vil gerne, at borgerne selv løser deres nabostridigheder, og når det nu koster at få kommunen ud til et vejsyn, så håber vi, at det vil reducere antallet af vejsyn, siger Jørgen Hammer Sørensen (Dansk Folkeparti), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Mariagerfjord Kommune.

Det er en ændring af Loven om Private Fællesveje sidste år, der gør det muligt for Mariagerfjord Kommune at tage betaling for vejsyn.   

Eksempelvis har et vejsyn på en privat fællesvej i Øster Hurup foreløbig kostet Mariagerfjord Kommune omkring 100.000 kroner at sagsbehandle, fordi naboerne på vejen ikke kan enes.

Mere om det i aftenens Nordjylland LIVE klokken 19:30.