LIGE NU:

Ny skolelukning: Skolen i Skelund lukker

Endnu en nordjysk skole må lade livet, efter overvældende byrådsflertal i Mariagerfjord Kommune gav skolen dødsstødet.

Fremover skal eleverne på Skelund Skole undervises på skolen i Als. Torsdag aften besluttede byrådet at samle alle skolebørn i Havbakkedistriktet på skolen i Als, og dermed står skolen i Skelund overfor en lukning. Det skriver Fjordavisen. 

Under behandlingen af punktet på byrådsmødet blev der stillet et ændringsforslag om, at sammenlægningen af Havbakkedistriktets skoler først bør være gældende fra skoleåret med start i 2020. 

Ændringsforslaget havde til formål at give de ildsjæle, som allerede er igang med at forberede åbningen af en friskole i Skelund mulighed for, at være klar med en friskole på samme tid, som kommuneskolen lukker.

Ændringsforslaget blev stillet af Peter Muhl (A) og Danny Juhl (V) som fik opbakning af tre andre byrådsmedlemmer da punktet kom til afstemning. Opbakningen kom fra Jørgen Pontoppidan (V), Niels Erik Poulsen (V) og Casper Hedegaard(R).

Byrådets øvrige medlemmer stemte for indstillingen af Udvalget for Børn og Familie og Økonomiudvalget;

  • At Havbakkedistriktets Dagtilbud og 0.-9. klasse samles på Havbakkeskolen i Als.
  • At Dagtilbud midlertidigt placeres i Kriblebo i Als pr. 01/01-2019.
  • At 0.-9. klasse samles på Havbakkeskolen i Als pr. 01/08-2019.
  • At flytteudgifter afholdes af skolernes renoveringspulje.
  • At Skelund-afdelingen af Havbakkeskolen nedlægges.
  • At Byrådets beslutning sendes i høring ved bestyrelsen og MED-udvalg i Havbakkedistriktet samt Skelundhallen.
  • Overbygninger flyttes IKKE. Økonomiudvalget ønsker, at Administrationen kommer med forslag til, hvordan den del af besparelsen på skoleområdet i Budget 2019-22, som er en rammebesparelse, kan reduceres mest muligt. Økonomiudvalget gør opmærksom på, at skolelukninger ikke er en mulighed i den forbindelse. Administrationen fremlægger forslag ultimo februar 2019.

Siden kommunalreformen i 2007 er 56, nu 57, nordjyske folkeskoler blevet lukket. En tredjedel af de gamle bygninger er blevet indtaget af friskoler. 

Et flertal i Mariagerfjord kommune har besluttet at lukke skolen og flytte eleverne på skolen i Als.