Banedanmark påbegynder sporarbejde og ombygning af stationen i Hobro 1. marts. Foto: Kim Haugaard / Ritzau Scanpix

Ombygningen af Hobro Station går nu i gang

Sporombygningen mellem Langå og Hobro begynder i den sydlige ende af Hobro Station.

Banedanmark sporombygger i foråret og sommeren strækningen mellem Langå og Hobro, og nu bliver arbejdet for alvor synligt. Fra den 1. marts til midten af april går man i gang på Hobro Station, hvor arbejdet begynder i den sydlige ende, oplyser Banedanmark i en pressemeddelelse. 

- Vi skal syd for Hobro Station fjerne en række gamle sveller og spor, som ikke længere er i brug. Her anlægger vi i stedet nye opstillingsspor. Arbejdet begynder den 1. marts og er den første del af sporombygningen mellem Langå og Hobro, som kommer til at foregå i foråret og sommeren, siger Ole Baungaard Jakobsen, byggeleder i Banedanmark.

Del af større sporombygning
Med første del af ombygningen af Hobro Station sætter Banedanmark for alvor gang i sporombygningen mellem Langå og Hobro.

Til sommer fornyes skinner, sveller og ballast, sporskifter og sporskiftevarme på den frie strækning, hvor man også ombygger tre overkørsler, gennemfører en række afvandingsarbejder og etablerer ny sporskiftevarme på samtlige sporskifter. Blandt sommerens store opgaver er desuden ombygningen af stationerne i Randers og Hobro.

- Ved at forny sporet mellem Langå og Hobro får vi en bedre jernbane, og det giver færre forsinkelser og mindre behov for vedligehold på og langs banen i en årrække, siger Ole Baungaard Jakobsen.

I sporet på Hobro Station fjerner Banedanmark til sommer gammelt grus og skærver og etablerer en helt ny bund med stabilgrus og skærver. Herefter lægger vi nye skinner og sveller. Perron 2 og 3 bliver ved samme lejlighed forkortet og får nye forkanter.

Trafikken
Arbejderne i marts og april kan gennemføres, uden at det påvirker togdriften i de uger, ombygningen varer, oplyser Banedanmark.

Senere på året, når sporombygningen på strækningen mellem Langå og Hobro går i gang, vil sporet blive spærret helt eller delvist i forskellige perioder. Læs mere om dette Banedanmarks hjemmeside.