Landstrømforsyningen ændrer frekvensen fra 50Hz til 60Hz, som er den frekvens, krydstogtskibe og andre store skibe normalt er designet til. Foto: PowerCon

Strømforsyning til krydstogtskibe betyder arbejdspladser i Hadsund

PowerCon A/S i Hadsund har fået 18 millioner kroner i støtte af EU til at teste miljøvenlig strømforsyning til krydstogtskibe. Dermed kan virksomheden udvide hurtigere, og det giver arbejdspladser.

Når krydstogtskibe ligger i havn, bruger de store mængder diesel på at holde driften i gang. Men med en ny landstrømforsyning, som PowerCon har udviklet, kan skibene koble sig til det lokale el-net, og det fjerner udledningen fra skibets forbrændingsmotorer.

En god løsning for både rederierne og miljøet. Landstrømforsyningen reducerer nemlig både brugen af brændstof samt den støj- og luftforurening, der følger med, når krydstogtskibene ligger i havn.

PowerCon leverer i forvejen strømkonvertering til vindenergisektoren, og med 18 millioner kroner i støtte fra EU er Hadsund-virksomheden godt på vej mod nye markeder inden for den maritime sektor.

Pengene gør, at virksomheden kan udvikles i et hurtigt tempo, og PowerCon forventer, at det vil betyde tre til fem nye arbejdspladser inden for de første to år og 25 nye arbejdspladser, inden der er gået fem år.

- Hvis man som virksomhed skal opnå EU-støtte, er det helt afgørende, at man har et produkt, som ikke bare er en god forretning for en selv. Produktet skal også have en nytteværdi for samfundet, siger bestyrelsesformand for NordDanmarks EU-kontor, Michael Klitgaard, om grunden til støtten.

PowerCon blev stiftet af tre udviklingsingeniører i 2009, og har i dag 23 ansatte.