Foto: TV2 Nord

Succesfuld autismeklasse i Hobro risikerer at blive lukket

Selv om en specialklasse giver unge med psykiatriske diagnoser en sjælden chance for at få en studenterhue - og endda med stor succes - er klassen i fare for at lukke.

Nogle har aspergers. Andre har social angst eller tourettes syndrom. Eleverne i 1. vhf på Mariagerfjord Gymnasium i Hobro har alle en diagnose med sig, der normalt ville gøre det umuligt for dem at få en studenterhue i en almindelig gymnasieklasse.

Men takket være en særlig specialklasse med kun 12 elever, skarpt tilrettelagt undervisning og hjælp til at strukturere lektielæsningen lykkes det dem alligevel at gøre HF færdig - indtil videre med stor succes og flotte eksamenskarakterer. 

Læs også Elever med psykiatriske diagnoser kæmper for studenterhuen

Alligevel er klassen i fare for at blive nedlagt, fordi Mariagerfjord Gymnasium har svært ved at finansiere klassen, der er noget dyrere at have kørende end de andre hf-klasser. Indtil videre har private fonde støttet klassen, men skolen forventer, at de snart vil smække kassen i - og så må tilbuddet lukke.

- Utroligt trist

For eleverne i 1.vhf er det ikke sjovt at tænke på, at deres uddannelsestilbud måske kan lukke, fordi pengene løber op. 

En af dem er Anastasia Ozerova, som på grund af sin diagnose har haft det svært i folkeskolen. Men i specialklassen er hun blomstret op fagligt og socialt.

Det har bare været helt fantastisk, lige siden jeg startede. Jeg er så taknemmelig for, at jeg kunne blive optaget. Det har forandret mit liv totalt.

Anastasia Ozerova, elev i 1.vhf

- Det vil være utroligt trist, hvis tilbuddet må lukke. For jeg ved, at der er nogle danske teenagere derude, der har det ligesom mig. At de ikke kan tage en gymnasial uddannelse, siger Anastasia Ozerova, der ikke ville have været muligheden for en studenterhue foruden:

- Det har bare været fantastisk, lige siden jeg startede. Jeg er så taknemmelig for, at jeg kunne blive optaget. Det har forandret mit liv totalt, siger hun.

Politiker vil have afklaring

På landsplan findes der 11 gymnasieklasser for elever med aspergers-diagnoser, der er finansieret ved, at skolerne får takst for 28 elever, selvom der kun går 12 elever i klasserne. Pengene kommer fra Undervisningsministeriet.

Mariagerfjord Gymnasium har valgt, at det ikke kun er elever med aspergers, der må gå i deres specialklasse. Også elever med andre psykiatriske diagnoser er velkomne i klassen.

- Vi synes, at det er vigtigt, at også unge med andre diagnoser får en ungdomsuddannelse, siger rektor Jette Engelbreth.

Gymnasiet har to gange ansøgt om at komme på den liste over aspergersskoler, så der kan få finansieringen dækket af Undervisningsministeriet, men gymnasiet er blevet afvist. Det til trods for, at speicalklassen på Mariagerfjord Gymnasium har lavere frafald og højere afgangskarakter end de almindelige hf-klasser på gymnasiet.

Sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S)

Det ærgrer Flemming Møller Mortensen, der er sundhedsordfører for Socialdemokratiet og selv har besøgt specialklassen på Mariagerfjord Gymnasium.

- Det er da et kæmpe stort problem, når man ser på, hvor stor succesen er. Den evaluering, der er lavet af deres uddannelse er knaldgod. Så det her skal bestå. Vi skal bygge videre på de gode erfaringer, de har, siger Flemming Møller Mortensen.

- Lad os nu få det her afklaret. Lad os finde ud af, hvor mange steder i Danmark vi skal have det her tilbud. Og lad os så få fundet de penge, så vi kan få en langsigtet planlægning på det her område, filføjer han.

Ministeren svarer skriftligt

TV2 Nord ville gerne have spurgt undervisningsminister Merete Risager, hvorfor Mariagerfjord Gymnasium har fået afslag på finansiering af specialklassen fra Undervisningsministeret. Men ministeren har ikke ønsket at stille op til interview. I stedet har ministeren givet et skriftligt svar:

- Med gymnasiereformen besluttede vi at øge antallet af ASF-klasser, altså klasser til elever med forstyrrelser inden for autismespektret, fra otte til 11, fordi vi var opmærksomme på behovet. Jeg vil ikke udelukke, at det kan være nødvendigt at oprette flere ASF-klasser, hvis der viser sig behov for det. Det er vigtigt at understrege, at ASF-klasser udelukkende er til elever med autisme spektrum forstyrrelser. Andre psykisk sårbare unge – for eksempel unge der lider af social angst - har ret til andre tilbud, der skal hjælpe dem igennem en ungdomsuddannelse. 

02:57

Mariagerfjord Gymnasium har stor succes med en særlig klasse for elever med psykiatriske diagnoser, men skolen kan ikke længere finde finansiering til succes-projektet.

Luk video