LIGE NU:

Efter drab og kritik: Psykiatrien vil ikke have loven ændret

Psykiatrien i Region Nordjylland mener ikke, at der er behov for at ændre loven, så det bliver nemmere for dem at tvangstilbageholde patienter.

Psykiatriens manglende mulighed for at tilbageholde patienter har mødt kritik, efter TV2 Nord i går fortalte, at den 21-årige mand, der sidste år knivdræbte en købmand fra Suldrup, havde været indlagt, men selv ønskede at blive udskrevet.

Drabet skete bare få dage efter, at drabsmandens bror var blevet dømt for et lignende drab.

Men kritikken, der blev rejst fra både Suldrup-købmandens pårørende og politikere i Region Nordjylland, vækker ikke genklang i Psykiatrien i regionen.

- Jeg synes egentlig, at psykiatriloven, som den er, er det gode kompromis i forhold til at have mulighed for at behandle folk, når de har behov for det og ikke selv synes, de skal behandles, vejet op mod, at vi langt hen ad vejen også synes, at folk skal have lov til at bestemme selv, siger Tina Gram Larsen, der er lægefaglig direktør i Psykiatrien i Region Nordjylland.

Den lægefaglige direktør hverken kan eller må udtale sig om den konkrete sag, men mener altså ikke, at der overordnet set er brug for at styrke psykiatriens mulighed for at tilbageholde patienter.

- Vi kan ikke være trygge ved systemet

Samme holdning har Per Larsen (K) imidlertid ikke.

- Det er åbenlyst, at vi ikke kan være trygge ved systemet, for vi har set for mange af de her sager. Vi kan ikke leve med, at der er huller i lovgivningen, som giver de meget personfarlige psykisk syge lov til at udskrive sig selv fra sygehusene. Det er en myndighedsopgave at sørge for at det ikke sker, og der er behov for at tage hånd om problemet på en helt anderledes måde, sagde det konservative regionsrådsmedlem Per Larsen mandag.

Psykiatriloven giver Psykiatrien i Aalborg mulighed for at tvangstilbageholde patienter, der ønsker at blive udskrevet, hvis patienten er sindssyg og til fare for sig selv eller andre.

Hvis det ikke er tilfældet, kan patienter udskrive dem selv – som det var tilfældet med den 21-årige mand, der få dage efter sin udskrivelse knivdræbte en købmand fra Suldrup.

Der er ikke behov for at ændre loven. Sådan lyder det i dag fra Region Nordjylland efter der i går her på TV2Nord blev rejst kritik af at ingen tilbageholdt den psykisk syge unge mand, der sidste år dræbte en købmand fra Suldrup