LIGE NU:

Tværfaglig indsats virker i norsk psykiatri

Norge mandsopdækker patienter med tværfaglige teams, og det har haft så god en effekt, at vi burde gøre det samme her I Nordjylland.

TV2 Nord har i flere måneder fortalt om problemer i den nordjyske psykiatri. I løbet af fem år blev 14 nordjyder slået ihjel af en psykisk syg. De fleste kunne være undgået, hvis den syge havde fået en bedre behandling - det  har en rapport for nylig slået fast. I Norge bliver patienterne helt anderledes mandsopdækket af tværfaglige teams og resultaterne er gode.

Sørlandet Sykehus tværfaglige gruppe  - FACT teamet har ca 70 patienter i behandling i eget hjem. En lille gruppe følges særligt tæt - ikke bare af læge og psykolog, men også f.eks. socionomer og jobkonsulenter. Anne Dorte Lykken, psykolog og  Chef DPS Vest-Agder siger:

quote Det giver en god udredende diagnosticering  af patienten, at man kan se de forskellige sider, som man arbejder med, når man kommer ind i psykiatrien. Så det er vigtigt med en helhedsforståelse omkring patienten for at hjælpe ham videre.

Anne Dorte Lykken, psykolog og Chef DPS Vest-Agder

- Det giver en god udredende diagnosticering  af patienten, at man kan se de forskellige sider, som man arbejder med, når man kommer ind i psykiatrien. Så det er vigtigt med en helhedsforståelse omkring patienten for at hjælpe ham videre.

Konsulent har selv patienterfaring

Det tværfaglige team består af adskillige faggrupper, men også en repræsentant for brugerne. Sven Helge Lian er i dag ansat i Helsevernet som såkaldt erfaringskonsulent. Han har tidligere selv været indlagt med svære psykoser, så han ved, hvordan patienterne har det.

- Du får respekt, for de har oplevet noget af det samme som du selv har været igennem. Det er måske menneskenes natur , at hvis du har oplevet noget, så er det jo godt at kunne snakke med nogen som oplevet noget lignende, siger Sven Helge Lian.

For ham har det været afgørende, at han primært skal optræde som sig selv, med de erfaringer han har fra bl.a. flere indlæggelser. Han lægger vægt på at tale med patienterne og ikke til dem. Det skal foregå på deres præmisser:

- Hvis de stiller dig et spørgsmål, skal du kunne svare ærligt på det, så det er er barskt job sådan set.  Og du må afgøre med dig selv om du vil tage jobbet, så du ved om du kan gå ind i det med krop og sjæl, siger Sven Helge Lian.

Tvangsindlæggelser halveret

Efter indførelsen af Psykisk Helsevern og behandling i Fact-team er antallet af tvangsindlæggelser mere end halveret og samtidigt er medicinforbruget faldet:

- Med indtræden af andre faggrupper, hvor man får en anden type forklaringsmodeller for psykisk lidelse, så har man turdet man dæmpe medicinforbruget. Lægerne er blevet meget mere optaget af dosere laveste mulige effektive niveau, og man  måler koncentrationen af stoffer i blodet  der gør at vi tør ligge lidt i medicinforbrug lavere end man gjorde i 80'erne og 90'erne, selv om forbruget stadig er for højt, siger Oddvar Sæther, direktør, Klinikk for psykisk helse, Sørlandet Sykehus.

quote Hvis de stiller dig et spørgsmål skal du kunne svare ærligt på det, så det et barskt job sådan set. Og du må afgøre med dig selv om du vil tage jobbet, så du ved om du kan gå ind i det med krop og sjæl.

Sven Helge Lian, Erfaringskonsulent i Helsevernet

FACT-teamet mødes to gange om ugen. Der er særligt fokus på patienter, som er udadreagerende og altså udgør en særlig risiko. For den gruppe gør FACT-teamet en forskel.

- Tidligere havde man et stort netværk, hvor du kunne snakke med folk, som kunne hjælpe på den måde, så jeg vil sige det er meget vigtigt at have et netværk som et FACT-team rundt om patienten, siger den tidligere bruger, Sven Helge Lian.

Han forklarer, at en person, der rammes af en psykose i første omgang er afhængig af medicin for at komme ud af psykosen. Men der opstår ofte en krise bagefter, når patienten er blev stabiliseret på medicinen.

- Når du går ind i en psykose er du helt overbevist om, at din opfattelse af verden er korrekt , og når det går op for dig, at det faktisk ikke er tilfældet , så går luften ud af dig. Der er det meget vigtigt at du har et tværfagligt team, som har mange personer, som du kan forholde dig til og tale med, siger Sven Helge Lian.

Ser kun fordele i den norske model

Alle faggrupper i Helsevernet er særligt uddannet til at have med psykisk syge at gøre. F.eks. tager det to år, før en psykolog er blevet specialist og dermed ligestillet med en psykiater. Anne Dorte Lykken kan kun se fordelen ved den norske model:

- Det er jo at du får godt uddannede folk som er i nærheden af patienterne og arbejder tæt sammen tværfagligt i forhold til patienterne.

- Tror du, at samme metode kunne løse nogle af de problemer, der findes i psykiatrien i Danmark?

- Ja! Det tror jeg faktisk, siger Anne Dorte Lykken.