LIGE NU:

Styrelsen for patientsikkerhed inddrages i Nordic Medicare-sag

På grund af de mange klager over lægeklinikken Nordic Medicare i Pandrup har regionsrådet henvendt sig til Styrelsen for Patientsikkerhed.

De mange klager over Nordic Medicares klinik i Pandrup har nu fået Region Nordjylland til at sende en orientering til Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der skal behandle klager over det lægefaglige niveau på klinikken. Klager over service og administration skal behandles af regionen selv. 

Styrelsen har oplyst til Region Nordjylland, at de for nylig har besøgt klinikken i Pandrup. Det besøg har ikke givet styrelsen anledning til at oplyse regionen om forhold på klinikken. 

Regionen behandler i øjeblikket en masse klager omkring service og administration. Det er klager omhandlende lange ventetider i telefon, lange ventetider til konsultation og manglende mulighed for akuttider. Onsdag i sidste uge var Nordic Medicare indkaldt til et møde med regionen for at drøfte, om de overholder deres kontrakt med regionen i forhold til ventetider, samt drøftelse af hvordan man genopretter borgernes tillid til klinikken. 

Der er indtil videre i 2017 indgivet 16 klager mod Nordic Medicare. Til sammenligning har hele Region Nordjyllands andre praktiserende lægeklinikker modtaget i alt 28.