Foto: Tommy Hald (arkiv)

10 gode råd: Sådan gør du efter oversvømmelserne

Mange kældre står under vand efter det store regnfald i Nordjylland i det seneste døgn. Få 10 gode råd til, hvordan du skal handle, hvis din kælder er en af dem.

Kloakker og vandløb kan ikke længere følge med. Derfor ender mange af de millimeter regn, som er faldet i Nordjylland i det seneste døgn, i blandt andet kældre og stuer.

Boligsiden Bolius giver uheldige boligejere 10 gode råd til, hvordan man skal handle, hvis boligen står under vand.

1. Begræns skaden i videst muligt omfang eventuelt med en pumpe, der kan købes eller lejes. Forsikringen vil efterfølgende dække dine udgifter for anskaffelse og strøm, når du anmelder skaden.

2. Brug gummistøvler eller waders samt gummihandsker, når du bevæger dig i vandet. Ved skybrud blandes overfladevand (regnvand) ofte med fækalie- og bakterieholdigt spildevand fra kloakken. Det kan gøre dig syg, hvis vandet for eksempel kommer i kontakt med en rift på huden.

3. Red alt, hvad der reddes kan, men prioritér indsatsen, så du først sikrer genstande, der ikke kan erstattes, for eksempel fotos, vigtige papirer, kunst og genstande med affektionsværdi.

4. Meld skaden til forsikringsselskabet, hvis du kan komme igennem. Bed også om praktiske instrukser, for eksempel om du selv skal kontakte et bestemt skadeservicefirma.

5. Kan du ikke få fat i forsikringen, så prøv selv at få assistance hos et skadeservicefirma eller relevante håndværkere.

6. Forsikringen vil ikke’ straffe ’dig for at begrænse skaden, men dække dokumenterede udgifter til håndværkere og materiel, der vedrører en skadebegrænsende indsats. Gem derfor kvitteringer for materielindkøb og håndværkerassistance. Du vil som regel blive kompenseret økonomisk for de timer, du selv lægger i opgaven.

7. Træf aldrig aftaler om rekonstruktion og lignende uden at have en helt klar aftale med forsikringen.

8. Når vandet er væk, er det vigtigt at tørre kælderen eller rummet i videst muligt omfang. Lav grundigt gennemtræk, og kan du skaffe en affugter, så sæt den i drift. Husk at lukke vinduerne, når affugteren kører. Skru ikke op for varmen; det sætter ekstra gang i mikrobiologiske processer og fremmer skimmelvækst i våde bygningselementer.

9. Tag billeder af alle skader undervejs i forløbet og smid ikke skadet indbo ud, før du har haft besøg af en taksator.

10. Bemærk: Uisolerede kældre med beton- eller klinkegulv kan typisk godt tåle en mindre oversvømmelse, uden bygningselementerne tager skade. Men du skal naturligvis have vandet væk alligevel og sørge for god udluftning, til der er tørt igen. Kontakt dog altid dit forsikringsselskab og meld hændelsen, så sagen er behørigt registreret, hvis der senere skulle opstå fugtproblemer som følge af oversvømmelsen.

Regnvejret i Nordjylland fortsætter formentlig indtil torsdag eftermiddag.