12,6 mio. kr. til projekter

Foto: Christell Maria Iversen

Det Obelske Familiefond har netop bevilliget 12,6 mio. til i alt 12 nordjyske projekter.

To bevillinger er gået til Institut for Arkitektur og Medieteknologi ved Aalborg Universitet, som får ca. kr. 1 mio. til at gennemføre Utzon(x) Sommerskole for internationale PhD- og Masterstuderende. I to uger skal de studere bl.a. aktuel arkitektur samt den tradition, som danner basis i den nordiske arkitektur og Utzons tanker.

Adskillige sociale og kulturelle initiativer har også fået økonomisk støtte, bl.a. får KamillianerGaardens Hospice mulighed for at bevare deres palliative team, Aalborg Chang får en kunstgræsbane, og Kulturmødet på Mors gennemføres med fokus på "Samtale og Oplevelse".

Et af de største beløb, der uddeles, er 2,5 millioner kroner til projekt Laserlys til Center for Medicinsk Photonik, Aalborg Universitet. Pengene skal bruges til nyt udstyr i form af laserlys, som skal anvendes til at afklare effekten af lys på forskellige proteiner og i forlængelse heraf muligheden for at anvende lyset som et led i medicinsk behandling.

Også Det Sundhedsfaglige Fakultet på Aalborg Universitet er bevilliget penge, næsten to millioner kroner, til et nyt apparatur til massespektrometrisk billeddannelse som bl.a. vil kunne hjælpe til bedre diagnosticering af en række hyppigt forekommende sygdomme, som fx Alzheimers, inflammatorisk tarmsygdom, hepatitis øjenlidelser og lungeskader ved traumepatienter.

Der er også penge til Aalborg Universitets Hospital til undersøgelse af mellemørets ultrastruktur i forbindelse med mellemørebetændelse.

Dette projekt vil undersøge mellemørets ultrastruktur med henblik på at beskrive ukendte, særlige blodkar. Disse blodkar kan have direkte betydning for mekanismen bag dannelse af undertryk i mellemøret, hvilket er den hyppigste faktor bag mellemørebetændelse og en række afledte komplikationer, som kræver øreoperation. Formålet med projektet er at opnå ny og hidtil ukendt viden om muligheden for at regulere trykket i mellemøret.

Det Obelske Familiefond har en historisk særlig tilknytning til Nordjylland, men yder i dag også støtte til nationale og internationale formål.

Forsiden lige nu