LIGE NU:

16 kvinder får afslag for bivirkninger fra HPV-vaccine

70 har søgt erstatning efter gener fra angiveligt HPV-vaccine. To har samlet fået over fire millioner kroner.

16 kvinder, der har søgt erstatning for bivirkninger fra HPV-vaccine, får nu afslag af Patientforsikringen.

Sagerne er afvist, fordi der ikke er dokumentation for en sammenhæng mellem vaccinen og de anmeldte bivirkninger. Kvinderne får svar på deres ansøgninger inden for de næste par dage.

- Generne spreder sig over hele spektret fra hyppige bivirkninger af ikke alvorlig karakter til kroniske gener.

- For klart størstedelen er det mindre gener som kvalme, hovedpine og lokale gener ved indstiksstedet, siger Martin Erichsen, der er vicedirektør i Patientforsikringen.

Tidligere har to kvinder tilsammen fået en erstatning på over fire millioner kroner. Patientforsikringen fandt i begge afgørelser, at bivirkningerne er beskrevet som bivirkninger, der kan opstå i forbindelse med vaccinationer generelt.

Betingelserne for at få erstatning er, at det skal være overvejende sandsynligt, at generne stammer fra vaccinen.

- Hvis vi ikke fastslår, at der er en sammenhæng, må kvinderne leve med generne. Og så må det i et eller andet omfang stå hen i det uvisse, hvor generne stammer fra, siger Martin Erichsen.

For en overvejende del af de 70 kvinder, der har søgt om erstatning, er generne noget, de har haft, før de modtog en HPV-vaccine. Foreløbig er 25 sager blevet afvist, men det kan være svært at vurdere, hvornår kvinderne er berettiget til erstatning.

- Det er rigtig svært, der er ganske mange indberetninger.

- Det er ikke usædvanligt, når man tilbyder en ny vaccine til en rigtig stor befolkningsgruppe. I det tilfælde vil der altid opstå usikkerhed om, hvorvidt den giver bivirkninger, siger Martin Erichsen.

Han oplyser, at Patientforsikringen følger sagerne fremover. Kommer der nye oplysninger fra Sundhedsstyrelsen, vil man se på, om oplysningerne har betydning for de sager, der er afgjort og i givet fald genoptage sagerne.

I august 2013 var 350.000 piger og kvinder blevet vaccineret, mens knap 800 havde oplevet gener.