16.500 flere skoletimer

Foto: Jesper Lange

Eleverne i Jammerbugt Kommunes folkeskoler har fået flere undervisningstimer efter reformen af kommunes skolestruktur, end de havde inden. Det fremgår af tal, som skolerne selv har indberettet til undervisningsministeriet.

Samlet set blev skoleeleverne undervist i 16.500 timer mere i skoleåret 12/13 end i skoleåret 09/10. I løbet af den periode faldt antallet af skoler i Jammerbugt Kommune fra 21 til 13. I samme periode faldt antallet af elever og klasser også, så der samlet set reelt er blevet flere undervisningstimer pr. elev og pr. klasse.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg blev rigtig glad, da jeg blev præsenteret for de her tal. Det viser, at et af de store mål med skolestrukturen - nemlig at sikre øget kvalitet - er lykkedes. Jeg ser tallene som udtryk for, at vi har fået skabt et råderum til at præstere bedre på det, der er skolernes kerneydelse, nemlig undervisning, siger borgmester Mogens Gade (Venstre).

Formand for Børne- og Familieudvalget, Søren Brink (Kons.), deler borgmesterens glæde.

- Det har været helt centralt for mit virke som udvalgsformand at få skabt en mere bæredygtig skolestruktur i Jammerbugt Kommune. Da vi i kommunalbestyrelsen traf beslutningen om at ændre skolestrukturen, var formålet netop at effektivisere skolevæsenet til gavn for eleverne. At tallene så også viser sort på hvidt, at vi har opnået det, vi ville, det er meget tilfredsstillende, siger han.

De 16.500 flere undervisningstimer er et samlet tal for alle kommunens skoler og dækker over lokale variationer, som skyldes, at Jammerbugt Kommune har et meget decentralt skolevæsen med lønsumsstyring. Det betyder, at skolerne selv disponerer over den samlede tildelte økonomi. Det eneste krav i forhold til undervisningen er, at minimumstimetallet skal overholdes.

Forsiden lige nu