02:18

Foto: Pressefoto/EDC

1 af 2

170 byggegrunde i fare

Mariagerfjord Kommune har planer om at udstykke godt 300 nye grunde i den sydlige del af byen. Men nu kræver Danmarks Naturfredningsforening, at en del af området fredes, og det kan gå ud over 170 af grundene.

Naturklagenævnet var onsdag i Nordjylland for at træffe afgørelse i en strid mellem Mariagerfjord Kommune og Danmarks Naturfredningsforening. Kommunen har planlagt udstykning af grunde for at udvikle byen, men Danmarks Naturfredningsforening mener, at det vil ødelægge landskabet.

- Det er noget af det sidste kyststrækning i Mariagerfjord Kommune, som ikke er bebygget endnu, og vi vil gerne bevare det, som det er, siger formanden for naturfredningsforeningen i Mariagerfjord, Ole Guldberg.

I kommunen forstår man ikke fredningskravet. Udstykningen er allerede godkendt og en del af kommuneplanen.

- De naturmæssige og kulturelle ting i området er allerede beskyttet af den nuværende lovgivning, og vi mener ikke, at der er grundlag for en fredning af området, siger biolog i Mariagerfjord Kommune, Anders Horsten.

Naturklagenævnet er udpeget af Folketinget og består af syv folkevalgte, to højesteretsdommere og en formand. De skal efter onsdagens besigtigelse og et offentligt møde træffe afgørelse i sagen. Den offentliggøres i næste uge.