205.000 kr. til frivilligt arbejde i Frederikshavn

Toldboden og De Frivilliges Hus i Frederikshavn får samlet 205.000 kr. af Velfærdsministeriet. Pengene kommer fra puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker.

<b>Pris til frivilligt arbjede</b>
Toldboden modtager 35.000 kr. til aktiviteter der skaber netværk til gavn for psykisk syge, misbrugere og andre socialt udsatte borgere. De Frivilliges Hus har modtaget 170.000 kr. og formålet for De Frivilliges Hus er at styrke, udvikle og koordinere det frivillige sociale arbejde i Frederikshavn kommune.

- De frivilliges arbejde og engagement har stor betydning i dagligdagen for mange socialt udsatte mennesker og mennesker i svære livssituationer. Derfor er det vigtigt fortsat at støtte de frivilliges indsats, så kontinuiteten i det frivillige sociale arbejde styrkes, siger velfærdsminister Karen Jespersen i en pressemeddelelse.