25.000 sager siden 1951

Huslejenævnet har eksisteret siden 1951. Nu runder de sag nr. 25.000.

<b>Huslejenævnet fra 1951</b>
Siden Huslejenævnet trådte sammen i 1951, er det blevet til 25.000 sagsbehandlinger.
Sagerne og forholdene fra '51 taler sit eget tydelig sprog om den udvikling, der er sket i det danske samfund i de mellemliggende år.

<b>Sag om lejeforhøjelse på 25 kr.</b>
I nævnets første sag i 1951 anmoder en udlejer om godkendelse af en årlig lejeforhøjelse fra kr. 600,00 til kr. 625,00.

<b>Længere kontortid</b>
I 1951 havde nævnet kontortid hver dag fra i fire timer, og nævnets telefonnummer var så kort som 8800.
I dag har Huslejenævnets sekretariat åbent i syv timer.

<b>Det ærede Nævn</b>
Formuleringen i 1951 var en ganske anden end i dag. I en af nævnets første sager skriver en udlejer f.eks.:

- Undertegnede tillader sig herved at ansøge det ærede Nævn, og brevet underskrives "Med højagtelse".

<b>Flytteopgørelser, depositum o.lign.</b>
I dag behandler Huslejenævnet hovedsageligt sager omkring flytteopgørelser, manglende afregning af depositum, lejens størrelse og krav om istandsættelse fremsat i forbindelse med fraflytning.

<b>220 sager hver år</b>
Huslejenævnet opretter årligt omkring 220 sager og foretager ca. 50 besigtigelser.

Sag nr. 25.000 omhandler en klage over lejens størrelse. I denne sag er der tale om en årlig leje på kr. 36.462,00.