00:36

1 af 2

28 stillinger nedlægges

Frederikshavn Kommune skal skære 28 stillinger væk på skoleområdet i forbindelse med skoleåret 2015/16.

Det er en kombination af den nye skolestruktur, demografi og besparelser fra tidligere års budgetter, der nu får den konsekvens, at der skal nedlægges 28 stillinger på skoleområdet i Frederikshavn Kommune.

Der er tale om 28 fuldtidsstillinger, som dækker over både lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere.

Konkret kommer det til at betyde, at Elling og Jerup skole skal lukkes og udskolingen på Gærum og Stensnæsskolen flyttes. Det er dog ikke ensbetydende med, at det er medarbejderne på disse skoler, der rammes af nedskæringerne. Alle medarbejdere skal tilkendegive på hvilken skoleafdeling de gerne vil arbejde på næste skoleår.

- Det er ikke sådan, at alle medarbejdere flyttes til andre skoleafdelinger end deres nuværende. Det er vores forventning, at hovedparten af de medarbejdere, der er på den enkelte skole i dag, også er at finde der næste år, siger skolechef Vibeke Post Madsen.

- Det er vigtigt for den enkelte skoleafdelings pædagogiske udvikling, at grundstammen af personalet fortsætter, ligeledes har det stor betydning for børnenes faglige, personlige og sociale udvikling, at der er kendt personale på den enkelte skoleafdeling, fortsætter hun.

Børne- og Ungdomsudvalget skal torsdag beslutte ressourcetildelingen for skoleåret 2015/16, som udgør grundlaget for skolernes videre planlægning. Det forventes, at der sendes en orientering ud til alle medarbejdere fredag d. 6. februar. Processen forventes afsluttet i slutningen af uge 10.