LIGE NU:

2.810 gange "ja"

I 2007 sagde rekord mange "ja" til hinanden i Aalborg Kommune.

Sammenlignet med året før var der i 2007 32% flere vielser. I alt 1.405 gange sagde par bosat i Aalborg Kommune ja til hinanden.

732 af vielserne var borgerlige og 19 var parregistreringer, hvilket betyder, at der i 2007 var ca. 2 vielser i gennemsnit om dagen på Aalborg Rådhus. I 2006 var der til sammenligning 580 borgerlige vielser og 7 parregistreringer.

Den forøgede travlhed på Aalborg Rådhus kan især mærkes på lørdagene, hvor giftefogederne nu sjældent vier færre end 10-12 par mod 6-8 tidligere.

Den store stigning skal dels ses i lyset af, at Aalborg Kommune efter kommunesammenlægningen 1. januar 2007 nu dækker et større område og dermed også et større befolkningsgrundlag, dels at giftelysten i 2007 ganske enkelt var større end i de to forgangne år.

Selv når man tager højde for, at 107 af parrene var bosat i de tidligere Hals, Nibe og Sejlflod Kommuner, er 2007 det år, hvor der har været tredje flest borgerlige vielser siden 1970.