LIGE NU:

30 mio. kr. til trafik

Aalborg Kommune har fået statslig støtte på 30 mio. kr. til realisering af Universitetskorridorens 1. etape fra og med krydset Th. Sauers Vej / Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet. Et projekt med en samlet anlægsøkonomi på 60 mio. kr.

Anlægsprojektet er et fælles projekt mellem forvaltningerne Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Teknik- og Miljøforvaltningen.
Universitetskorridoren er første etape af den vigtige kollektive trafikkorridor i Aalborg mellem Aalborg Midtby og Universitetet.
En analyse af bussernes fremkommelighed viser, at særligt på strækningen Sohngårdsholmsvej til Universitetet forekommer der store forsinkelser for bustrafikken pga. af den tætte biltrafik.
En busvej for den kollektive trafik vil være en væsentlig forbedring af fremkommeligheden for busserne og dermed en konkurrenceparameter overfor privatbilismen. Endelig vil busvejen spille en markant rolle i afviklingen af trafikken til det kommende Universitetssygehus i Aalborg Øst.
Der tages første spadestik på Universitetskorridorens første etape på tirsdag. Projektet ventes færdig til december.