LIGE NU:

3500 aktionærer i kamp mod OW Bunker-top

Det børsprospekt, der fik milliard-forretningen OW Bunker til at ligne en guldfugl, var fyldt med fejl. Nu kan selskabstoppen og to investeringsbanker se frem til omfattende sagsanlæg.

Striben af fejl og mangler i OW Bunkers børsprospekt viser sig at være så omfattende, at nøglepersonerne i det konkursramte selskab og investeringsbankerne Carnegie og Morgan Stanley kan se frem til omfattende sagsanlæg. Det skriver DR Nyheder.

Det står klart, efter at de første advokatgennemgange af sagskomplekset er blevet færdige og afleveret til de aktionærer, der har tabt flere milliarder på deres investering i selskabet.

- Advokaternes anbefaling er meget klar. De mener, at vi kan vinde en erstatningssag, så det går vi i gang med at forberede, siger Morten Schwartz Nielsen, der er formand for foreningen OW Bunker Investor, til DR Nyheder.

Foreningen har omkring 3500 tidligere aktionærer som betalende medlemmer og har dermed allerede rejst flere millioner kroner til at føre retssag for. Medlemmerne har samlet set tabt 260 millioner kroner på konkursen.

DR Nyheder har gennemgået det juridiske responsum, som advokaterne Franz Sigersted-Rasmussen og Sven Hougaard har lavet for foreningen.

Foreningen er etableret på initiativ fra Dansk Aktionærforening og repræsenterer den såkaldte gruppe af mindre aktionærer. Advokaterne skriver blandt andet:

"Det konkluderes, at prospektet lider af flere mangler af mere eller mindre væsentlig karakter, der efter en samlet bedømmelse vurderes at medføre, at prospektet er væsentligt mangelfuldt i dets helhed ? Som følge heraf anbefales foreningen at gå videre med et krav mod de prospektansvarlige, ledelsen, Altor samt Carnegie og Morgan Stanley."

Advokaterne mener grundlæggende, at OW Bunker blev solgt til aktionærerne med en forkert varedeklaration om, at selskabet var en sikker og ikke-risikobetonet investering, hvor driften ikke var afhængig af udsving i olieprisen.

Det var imidlertid netop store prisfald på olie, der i sidste ende sænkede OW Bunker den 7. november 2014.

Tidligere bestyrelsesformand for OW Bunker, Niels Henrik Jensen, oplyser til DR Nyheder, at hverken han eller de øvrige bestyrelsesmedlemmer har nogen kommentarer til erstatningskravet.

Heller ikke Carnegie Bank og Morgan Stanley har ønsket at kommentere sagen.