Foto: Lone Vad Dam

3F: Farsø Taxi er konkurrence- forvridende

3F Midtfjord har indledt en lovlig blokade mod Farsø Taxi, fordi firmaet ikke vil indgå overenskomst med 3F.

Farsø Taxi følger ikke de danske arbejdsmarkedsaftaler, mener 3F Midtfjort

- Vi har derfor rettet henvendelse til Nordjyllands Trafikselskab, Vesthimmerlands Kommune og de lokale Jobcentre og orienteret disse om overtrædelserne og de stærkt konkurrenceforvridende forhold, oplyser næstformand i 3F Midtfjord Alex Pedersen. 

Fagforbundet har med en stribe skrivelser og henvendelser søgt at få Farsø Taxi i tale, med henblik på at tegne overenskomst med virksomheden og dermed få lovliggjort virksomheden.

Alex Pedersen forventer, at Nordjyllands Trafikselskab og Vesthimmerlands Kommune bringer deres samarbejde med Farsø Taxi til ophør, indtil virksomheden overholder lovgivningen.

- Vort mål er udelukkende, at vore medlemmer har anstændige løn - og arbejdsvilkår, og at virksomheden overholder de gældende overenskomster. Farsø Taxi har desværre ikke været til hverken at hugge eller stikke i. Derfor har vi iværksat konflikten. Der også støttes af andre LO-fagforbund, der samtidig har iværksat sympatikonflikt. Når en virksomhed - som i dette tilfælde - overhovedet ikke vil medvirke til en mindelig løsning, har vi ingen anden udvej end at skrue bissen på, fastslår Alex Pedersen, der understreger, at 3F Midtfjord er klar til at indgå forhandlinger, så snart Farsø Taxi anmoder om det.