Naturgenopretningsprojekt til 42 millioner skal sikre vand til Lille Vildmose. Foto: TV2/Nord

42 millioner til Lille Vildmose

Lille Vildmose er truet af udtørring. Derfor startes et naturgenopretningsprojekt til 42 millioner som skal sikre vand til mosen.  

Aalborg Kommune er i et projekt med Miljøministeriet og Aage V. Jensen Naturfond blevet tildelt EU-midler til et samlet naturgenopretningsprojekt på 42 millioner, som skal sikre nyt vand til Lille Vildmose.

Flere søer, færre grøfter og vandstandshævning er blot nogle af de nye tiltag, som efter al sandsynlighed er på vej til at give nyt vand til højmosen i Lille Vildmose.

Rådmand i Teknik- og Miljøforvaltningen Mariann Nørgaard udtaler:
- Vi er meget glade for, at det er lykkedes at få dette fælles projekt i hus mellem Aalborg Kommune, Naturstyrelsen og Aage V. Jensen Naturfond. I kraft af dette samarbejde har vi i Aalborg Kommune med en indsats på 3 millioner været med til at sikre et projekt på i alt 42 millioner.
 
Det er ikke mindst mangel på vand, der i dag truer de spagnum-mosser, højmosen består af. Hermed er der risiko for, at denne særprægede naturtype forsvinder og dermed også levestedet for sjældne sommerfugle, traner og kongeørn.
 
Kilometervis af grøfter og dræn har gennem tiden drænet store dele af mosen. Formålet med tørlægningen var oprindeligt at omdanne mosen til landbrugsarealer. Senere har indvinding af råstoffer i form af tørv og spagnum også bidraget til nedbrydning af højmosen. 
 
Det skal naturprojektet nu rette op på. I de kommende år skal vandstanden hæves på 760 hektar, hvoraf 200 hektar bliver søer. 7,5 kilometer af højmosens kanter, der er særligt udsatte for udtørring, bliver beskyttet mod dræning af vand. Næsten 100 grøfter lukkes.