LIGE NU:

42 ministerielle millioner til Skagen

Fiskeindustri i Skagen den store vinder i tilskudsrunde fra Fødevareministeriet

Fødevareministeriet giver nu tilsagn om tilskud for i alt 50 mio. kroner til otte projekter inden for forarbejdning af fisk og fiskerivarer.

Skagen er den store modtager af tilskud i denne tilsagnsrunde. Bl.a. får Pelagic A/S tilsagn om tilskud på 25.669.653 kroner til etablering af nye, moderne produktionsfaciliteter for sildeforarbejdningsvirksomhed.

Werner Larsson Fiskeeksport A/S får tilsagn om tilskud på 696.000 kroner til investering i produktionsudstyr til produktion af matjessild.

Endelig får Erik Taabbel Fiskeeksport A/S både tilsagn om tilskud på 484.000 kroner til investering i gælleanlæg samt 15.236.654 kroner til investering i nyt fabriksanlæg og modernisering af produktionsudstyr.

- Interessen for ordningen viser med al tydelighed, at der er både gå-på-mod og investeringslyst i den danske fiskerisektor. Investeringerne vil særligt være med til at sikre den høje kvalitet i den danske fiskeriproduktion, hvilket har stor betydning i den globale konkurrence, siger fødevareminister Hans Chr. Schmidt.

Formålet med at give tilskud til at forarbejde fisk og fiskerivarer er dels at fremme forarbejdningsindustriens udvikling i såvel miljømæssig som økonomisk bæredygtig retning og dels at bidrage til produktion og afsætning af fisk og fiskerivarer af høj kvalitet.