Foto: TV2/NORD (Arkiv)

45 ansatte truet af lukning på maskinfabrik

Det er den hårde konkurrence, der får Jernstøberiet Dania i Aars til at overveje at flytte bearbejdningsaktiviteter til Polen.

På baggrund af stigende international konkurrence og prispres undersøger Jernstøberiet Dania i Aars mulighederne for at flytte virksomhedens bearbejdningsaktiviteter til et datterselskab, som Dania i givet fald opretter i Polen.

Hvis flytningen realiseres, vil det blive en realitet i efteråret 2013, og konsekvensen heraf vil blive lukning af Danias maskinfabrik i Aars, der beskæftiger 45 medarbejdere.

Danias støberiaktiviteter, som beskæftiger ca. 235 medarbejdere, fortsætter uændret.

Hvis maskinfabrikken lukkes, vil Dania forsøge at omplacere så mange som muligt af de berørte medarbejdere til beslægtede jobs på støberiet, som er på vej ind i produktionens højsæson.

- Jeg håber på, at vi på støberiet kan finde arbejde til flere af de medarbejdere, som kan blive berørt. De to produktionsformer er dog væsensforskellige, så derfor er det desværre ikke alle medarbejdere, som vil kunne tilbydes jobs, der matcher deres kvalifikationer. I den kommende uge gennemfører vi dialog med forhandlingsudvalget, hvor målet er at finde de bedste løsninger for medarbejdere og virksomhed, forklarer Per Thy Sørensen.

De seneste to år er Dania påvirket af en generel nedgang i de europæiske markedsaktiviteter, og virksomhedens omsætning er faldet. Det ventes også at ske i 2013.

- Omkring 80 procent af vores omsætning ligger hos store, internationale virksomheder, som køber ind globalt, og de køber altså der, hvor de kan opnå de bedste priser sammenholdt med kvalitet og leveringssikkerhed. Samtidig er konkurrencen i Europa stærkt intensiveret de senere år, og for løntung produktion, som vore bearbejdningsaktiviteter, er der desværre ingen vej udenom at udnytte de muligheder, der er for at sænke omkostningerne. I vores tilfælde kan en mulighed være at flytte disse aktiviteter til Polen, hvor rammevilkårene ligesom i det øvrige Øst-europa er gunstige for løntung bearbejdningsvirksomhed, oplyser Danias administrerende di-rektør, Per Thy Sørensen.