LIGE NU:

50 millioner til nedslidte boligområder

Socialminister Benedikte Kiær sætter gang i udviklingen i en række af landets nedslidte og problemramte by- og boligområder med 50 mio. kr. Det får de glæde af i Sindal.

Socialminister Benedikte Kiær giver 1.6 mio. kroner til Hjørring kommune. Pengene skal gå til en forskønnelse og fornyelse af Sindal.
Hjørring Kommune vil forny Sindal og dermed styrke opmærksomheden om de muligheder og servicetilbud, som byen har.

Med en fornyelse af Sindal vil kommunen anvende nogle af de mange tomme lejemål til andre formål - for eksempel et aktivitetshus.
Samtidig ønsker Hjørring Kommune at rive bygninger i dårlig stand ned eller sætte dem i stand. Også byens fællesarealer skal sættes i stand.
Socialministeriet har bevilget Hjørring Kommune i alt 1.666.000 kr. i støtte til områdefornyelse i Sindal. Hjørring Kommune bidrager selv med 3.332.000 kr.

Socialministeriet uddeler 50 millioner kroner til områdefornyelse i 14 byområder i 11 af landets kommuner. Projekterne skal gøre bymiljøet i områderne mere attraktivt med blandt andet samlingssteder for beboerne, mindre trafik, bedre adgang til grønne områder samt smukkere torve og pladser.

- Det er godt, at kommunerne har fokus på at forbedre de sociale, kulturelle og fysiske rammer i landets større og mindre byer. Kommunerne gennemfører indsatsen i samarbejde med de lokale parter og tager udgangspunkt i de ressourcer, der allerede findes i områderne. For det lokale engagement er en forudsætning for, at der sker en positiv udvikling i et byområde, siger socialminister Benedikte Kiær.

Et af områderne, der får støtte til fornyelse, er Sindal i Hjørring Kommune. Der bliver stadig færre børn og unge og flere ældre i byen. Bymidten er nedslidt og kedelig og præget af tomme, forfaldne bygninger. Kommunen lægger op til en dialog med borgerne om at bruge de tomme bygninger til nye formål og til at renovere byrum og boliger. Kommunen vil forny området for at bidrage til at vende den negative befolkningsudvikling.

De kommuner, der har fået støtte, skal nu i samarbejde med de lokale parter udarbejde et program for indsatsen i de udvalgte områder. Kommunerne skal selv bidrage med mindst to tredjedele af udgifterne.
De 11 kommuner der har fået støtte til at udvikle byområder er: Albertslund, Faaborg-Midtfyn, Hjørring, København, Lemvig, Morsø, Odense, Randers, Ringkøbing-Skjern, Skive og Vesthimmerland.

Socialministeriet bevilger 1,6 mio. kr. til Vesthimmerland Kommune. Pengene går til blandt andet til at skabe ny aktivitet i byens handelsliv.

Socialministeriet bevilger 1,6 mio. kr. til Vesthimmerland Kommune til områdefornyelse i Aalestrup midtby.