800 tons jord skal fjernes

Oprydning efter gammelt vaskeri koster 2,4 mio.

Siden 1914 har der været vaskeri og renseri på Banegårdsvej i Hobro. Fortidens synder med brug af kemikalier til rensning af tøj har forurenet jorden. Nu er en storstilet oprydning til 2,4 millioner kroner begyndt.

Der har væ­ret vas­ke­ri og ren­se­ri på Ba­ne­gårds­vej si­den 1914. Nu skal de gamle bygninger jævnes med jorden. Derefter graver maskinerne de næste par måneder dybt. Helt ned til seks meter for at fjerne 800 tons jord.

Den er forurenet med tetrachlorethylen, et kemikalie, der er kræftfremkaldende, og som via grundvandet og jorden breder sig til naboejendommene. Det skriver nordjyske.dk.

Ved af fjerne den værst forurenede jord håber Region Nordjylland at kunne forhindre, at forureningen bliver til fare for naboerne.