01:13

Foto: Bruno Stagsted

1 af 2

AaB-forbedring på 25 mio. kr.

AaB har netop offentliggjort sit resultatet for 2012, og det viser et underskud på 14,4 mio. kr. før skat, hvilket er en forbedring på 25,4 mio. kr. i forhold til 2011.

Der er i 2012 indregnet et underskud på i alt 6,2 mio. kr. vedrørende de ophørende aktiviteter AaB Ishockey og AaB College samt resultat-andel af Sport On Top ApS.

Resultatet af den primære drift er et underskud på 5,9 mio. kr. Den primære drift er realiseret 21,2 mio. kr. bedre i 2012 end i 2011 på trods af, at 2012 er negativt påvirket af en nedskrivning af varelager samt hensættelse til den såkaldte feriepengesag på i alt 3,2 mio.

Der arbejdes fortsat på at nedbringe omkostningerne, og der vil igen i 2013 kunne ses et fald i disse. Den økonomiske målsætning for 2013 er et nul-resultat, og der er heri indregnet transferindtægter i niveauet 5 mio. kr.

- Som udgangspunkt er resultatet for 2012 ikke tilfredsstillende, men set i det lys at der er tale om en forbedring på 25 mio. kr. fra 2011 til 2012 og et "reelt" primært driftsresultat i 2012 på minus 2,7 mio. kr., så ser vi positivt på fremtiden, siger AaB-direktør Lynge Jakobsen.

AaB indtager efter to tredjedele af sæsonen 2012/2013 en fjerdeplads i landets bedste fodboldrække.