LIGE NU:

Aalborg - Århus med IC4-tog

DSB har d. 19. maj, fremsendt ansøgning til Trafikstyrelsen om kørsel med IC4-tog, med passagerer på strækningen mellem Århus og Aalborg.

Prøvekørsel
De tidligere gennemførte prøvekørsler af IC4-togene uden passagerer i blandet trafik, er forløbet tilfredsstillende, og AnsaldoBreda har på basis heraf, foretaget opgradering af softwaren.

Positive tests
Herefter er der gennemført en række dynamiske tests, ligeledes med positive resultater og god fremdrift.

Flere oplysninger i juni
I juni vil DSB vende tilbage med en opdateret status og den videre proces.