Aalborg - Århus med IC4-tog

DSB har d. 19. maj, fremsendt ansøgning til Trafikstyrelsen om kørsel med IC4-tog, med passagerer på strækningen mellem Århus og Aalborg.

<b>Prøvekørsel</b>
De tidligere gennemførte prøvekørsler af IC4-togene uden passagerer i blandet trafik, er forløbet tilfredsstillende, og AnsaldoBreda har på basis heraf, foretaget opgradering af softwaren.

<b>Positive tests</b>
Herefter er der gennemført en række dynamiske tests, ligeledes med positive resultater og god fremdrift.

<b>Flere oplysninger i juni</b>
I juni vil DSB vende tilbage med en opdateret status og den videre proces.