LIGE NU:

Aalborg Havn er dynamo i Nordjylland

Havneområdet i Aalborg er en stor drivkraft i erhvervsudviklingen i Nordjylland. Det slår en ny rapport fast.

Havneområdet i Aalborg er drivhjul
COWI A/S har analyseret Aalborg Havns betydning for erhvervsudviklingen i Region Nordjylland. Det gør de i en ny rapport, som er baseret på beskæftigelse, indkomstskabelse, skatteprovenu og produktionsværdi.

Rapporten konkluderer, at Aalborg Havn er en markant dynamo i den regionale erhvervsudvikling.

Voksende omsætning
Siden år 2000 er godsomsætningen i Aalborg Havn A/S vokset med 20%, mens de øvrige større havne i Danmark har haft en gennemsnitlig vækst på 14%.

De to private havne, Aalborg Portland og Vattenfall, har i samme periode også haft stigende godsomsætning.
De tre Aalborg-havne havde tilsammen mere end 7 mio. tons gods i 2007.

Aalborg blandt de største havne
Hvis de tre Aalborg-havne var samlet under én hat, ville Aalborg have Danmarks femtestørste havn, hvis man måler på godsomsætningen. Kun Fredericia Havn, Århus Havn, Københavns Havn og Statoil-havnen i Kalundborg er i dag større.

I opgørelsen af havneaktiviteternes samlede erhvervsøkonomiske effekt indgår udover de tre havne også 72 virksomheder, der er lokaliseret på eller i nærheden af Aalborg Havn A/S arealer eller som minimum har 30 % af aktiviteterne tilknyttet havnen.
Disse virksomheder og havnene opnåede i 2007 en bruttoværditilvækst på 3.737 mio. kr. og en omsætning på næsten 8,5 mia. kr..
Det er mere end Aalborg Kommunes budgetterede skatteindtægter i 2008, som er på godt 7 mia. kr..