LIGE NU:

Aalborg Kommune har travlt på valgdagen

Hele 1015 mennesker er sat i sving til folketingsvalget.

Det er en travl dag for kommunerne der arrangerer det praktiske omkring stemmeafgivelsen. For at få alt til at løbe rundt er der kaldt 1015 mennesker ind for at hjælpe til.

Der er indkaldt:

305 valgstyrere
261 yderligere valgtilforordnede
110 valgsekretærer, medhjælpere
241 optællere
29 i Valgsekretariatet i Aalborg Kongres & Kultur Center
69 pedeller og medhjælpere