LIGE NU:

Aalborg Kommune kritiserer plan om visiteret adgang til skadestue.

Region Nordjyllands plan om at gøre den psykiatriske skadestue visiteret, møder nu kritik fra Aalborg Kommune. Kommunen er bange for, at de psykiske patienter ikke kan overskue at bede om hjælp, hvis de først skal forbi egen læge eller vagtlægen.

I dag kan man gå direkte ind på den psykiatriske skadestue på Aalborg Psykiatriske Sygehus. Men hvis det står til Region Nordjylland, så skal de psykiske patienter i fremtiden først visiteres, dvs. forbi egen læge eller vagtlægen.

- Det er en dårlig ide, fordi mange mennesker, når de får en psykose eller anden form for psykiatrisk lidelse, ikke er i stand til at række ud efter hjælp, siger rådmand, Thomas Kastrup-Larsen fra Aalborg Kommune til TV2/NORD.

Psykiatridirektørens begrundelse for at gøre skadestuen visiteret er, at det vil fjerne de patienter, der ikke hører hjemme i en psykiatrisk skadestue.

- Det er god ide, fordi vi ofte ser situationer hvor der kommer patienter i vores skadestue, som faktisk ikke har nogen psykiatrisk lidelse, og som faktisk henvender sig det forkerte sted. De vil ofte have glæde af at få hjælp et andet sted, typisk i det sociale system, siger Per Lund Sørensen, psykiatridirektør, Region Nordjylland til TV2/NORD.

- Jeg kan godt forstå, at man i Region Nordjylland godt vil spare på det her område, men jeg ser det fra borgernes synspunkt. Og jeg ved, at der er nogle mennesker, vi vil komme til at tabe i det her spil, siger rådmand, Thomas Kastrup-Larsen fra Aalborg Kommune til TV2/NORD.

Forslaget om den visiterede skadestue er en del af regionens udspil til en ny psykiatriplan, som skal gælde frem til 2015. Den er lige nu til høring frem til udgangen fa januar.