LIGE NU:

Aalborg kører videre med letbanen

Processen omkring planlægningen af Aalborg Letbane kører videre. Det er konklusionen efter dagens møde imellem By- og Landskabsudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget i Aalborg Kommune.

De to udvalg indstiller nu til Aalborg Byråd, at byrådet godkender kommuneplantillæg og miljørapport (MV og VVM) for Aalborg Letbane.

- Det gør vi, fordi vi selvfølgelig skal være klar, når det forhåbentlig lykkes os at få letbanen tilbage på finansloven, udtaler rådmand i By- og Landskabsforvaltningen Hans Henrik Henriksen, og han fortsætter:

- Aalborg Letbane er en god forretning, og i Statens samlede budget for 2016 drejer det sig om en beskeden post på 41 mio. kr. Det er en meget lille del af de samlede investeringer i dansk infrastruktur, men en investering af uvurderlig betydning for væksten i Nordjylland.

Rådmand i Sundheds- og Kulturforvaltningen Mads Duedahl supplerer:

- Erfaringer viser, at letbanen vil kaste op imod 13 gange af investeringen igen. I modsætning til f.eks. øget busdrift, er letbanen en blivende investering, som giver investorer den fornødne tillid til den kommende udvikling, slutter rådmanden.