LIGE NU:

Aalborg Portland bliver i Aalborg

De hidtidige rygter om at lukke cementfabrikken Aalborg Portland har ikke noget på sig. Det fastslår vicedirektøren over for Tv2/Nord.

- Jeg er meget ked af den måde, det er blevet fremstillet på. Vi kan bare ikke flytte en fabrik som Aalborg Portland, siger vicedirektør i Aalborg Portland, Anders Thorup.

Han mener tværtimod, at uddraget af deres årsopgørelse er blevet fordrejet i medierne. Ganske rigtigt er man kede af konkurrencen på det globale marked, fordi forbrændingsafgiften ikke er gældende i eksempelvis Afrika og Rusland.
Men i stedet for at flytte produktionen ud af Europa, ønsker man at få ens konkurrencevilkår inden for og uden for Europa.

- Aalborg Portland har fantastisk gode forudsætninger for at skabe muligheder på samfundsplan i Danmark. Vi nedbringer vores CO2-forbrug blandt andet ved at sørge for at bruge andre brændstoffer end de traditionelle, siger Anders Thorup med henvisning til, at Aalborg Portland blandt andet bruger flyveaske, papirslam og tørret spildevand.

Aalborg Portland bliver altså boende i Aalborg og gør deres til at nedbringe CO2-forbruget i Danmark.