LIGE NU:

Aalborg Universitet åbner bank

Den nye universitetsbank bliver Danmarks største bank. Men du kan hverken sætte penge ind på en konto eller låne - det er nemlig en online såkaldt databank

Surveybanken - det er navnet på den bank, der rummer masser af spørgeskemaundersøgelser.

Surveybanken giver helt nye og unikke muligheder for at analysere danskernes holdninger og adfærd inden for områder som politik, medborgerskab, arbejde, ulighed, miljø, familieliv, kønsroller, religion og national identitet.

Dermed er der skabt et godt supplement til databanken under Danmarks Statistisk, der ikke indeholder data om danskernes værdier og holdninger.

Surveybanken bygger primært på de danske valgundersøgelser og et stort internationalt samarbejde (International Social Survey Program), hvor Danmark har deltaget siden 1997. Få klik giver svar fra tusinder af danskere.

Alle med samfundsfaglig interesse vil kunne få glæde af den nye surveybank, f.eks. engagerede borgere, politikere, embedsmænd, studerende, journalister og forskere.

Surveybanken er etableret i samarbejde mellem Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, Aalborg Universitet og Foreningen af Samfundsfagslærere (FALS) og er medfinansieret af Undervisningsministeriet.