Aalborghus Slot sikres mod vind og vejr

Kasematter og løbegange i voldanlægget ved Aalborghus Slot skal sikres mod nedbrydning. Regnvand skal forhindres i at trænge ned, og der skal placeres et dræn. Renoveringen vil være færdig til sommer.

<b>Kasematter og løbegange</b>
De få kasematter og løbegange, som er tilbage i Christian 3.'s næsten 500 år gamle voldanlæg ved Aalborghus Slot, er udsat for stor fugtbelastning. Derfor skal de i den kommende tid sikres mod nedbrydning.

<b>Dræn og ventilation</b>
En membran af en særlig type ler bliver lagt henover kasematterne for at hindre regnvand i at trænge ned. Samtidig lægges et dræn, som skal lede vandet væk, og der sikres ventilation af rummene. På den måde skal bygningsværket tørres ud, så det kan bevares for eftertiden.

<b>Færdigt til sommer</b>
Slots- og Ejendomsstyrelsen, som har ansvaret for bygningerne og voldanlægget, er nu gået i gang med at sikre det historiske anlæg for eftertiden. Arbejdet vil fortsætte frem til sommer og være ganske synligt for forbipasserende. Der vil i perioden ikke være adgang til kasematterne for publikum.

<b>Bagside af mur beskyttes</b>
Ikke kun murværket i de underjordiske anlæg men også den jorddækkede bagside af muren mod slotsgården skal på den måde beskyttes.

<b>Samarbejde med Aalborg Historiske Museum</b>
Arbejdet med at restaurere det fredede anlæg foregår i samarbejde med Nationalmuseet, Kulturarvsstyrelsen og Aalborg Historiske Museum.