AAU er Danmarks førende IT-Universitet

Aalborg Universitet er den videregående uddannelsesinstitution i Danmark, der optager flest studerende inden for informations- og kommunikationsteknologi

Hele 37 procent flere studerende i forhold til 2006 - eller 341 nye studerende. Med det antal lægger AAU sig i spidsen som det universitet i Danmark, der optager flest studerende inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT).

- Selvfølgelig er jeg meget tilfreds med, at der er interesse for vores uddannelser, men i det store perspektiv er det også vigtigt, at vi i Danmark uddanner velkvalificerede og omstillingsparate kandidater. Deres IKT-kompetencer skal være med til at bære udviklingen af nye produkter og forretningsmetoder frem, siger dekan Frede Blaabjerg fra Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

<B>Fakta om AAU's styrker på IKT-området</b>

<li>26 procent af den offentlige forskning inden for IKT foregår i Nordjylland</li>

<li>AAU's Institut for Datalogi blev i 2006 kåret til at være verdensførende</li>

<li>AAU er Danmarks største IKT-universitet på bachelor- og kandidatniveau</li>

<li>AAU samarbejder med mere end 20 % af alle mindre og 30 % af alle større IKT-virksomheder i Danmark

<li>Danmarks to mest citerede forskere inden for datalogi er AAU-professorerne Kim G. Larsen og Christian S. Jensen</li>