AAU-forsker:ingen grund til panik i mobilbranchen

AAU-forsker tror ikke på dommedagsprofetierne for den nordjyske mobilindustri. Det er en dynamisk branche hvor der med mellemrum vil opstå rystelser.

<b>Børge Lindberg tror på branchen</b>
Børge Lindberg er institutleder på Aalborg Universitet for Institut for Elektroniske Systemer. Han deler ikke de dommedagsprofetier, som i disse dage skyller hen over den nordjyske mobilindustri.

<b>Skidt for Motorola og Texas</b>
Motorolas udviklingsafdeling i Nørresundby ser ud til at lukke med 260 fyrede ingeniører og også en afdeling af Texas Instruments er i øjeblikket i fare for at skulle lukke.

<b>Nordjylland vil overleve</b>
Alligevel tror Børge Lindberg på, at telekommunikationsbranchen i Nordjylland nok skal overleve på længere sigt.

I en pressemeddelelse skriver han:
Mobilindustrien i Nordjylland har frem til i år haft så meget damp på, at man i flere år har haft svært ved at rekruttere ingeniører. AAU har ikke kunnet følge med efterspørgslen. Derfor har man også rekrutteret arbejdskraft fra andre dele af Danmark og - ikke mindst - fra andre dele af verden. Derfor vil effekten på studenterindtaget til AAU nok være mere marginalt. Hertil kommer, at der i øvrigt rekrutteres ganske mange studerende fra udlandet, bl.a. fordi forskningsmiljøet er kendt ude i verden.
På forskningssiden har Institut for Elektroniske Systemer samarbejde med en række danske virksomheder udenfor Nordjylland og rundt om i verden, så effekten er nok også marginal her. På instituttet uddannes der mange PhD&#39;er indenfor telekommunikation, men kandidaterne får ofte job andre steder i Danmark eller i udlandet på virksomheder eller universiteter, som AAU for øvrigt i mange tilfælde samarbejder med.
Det er naturligvis meget alvorligt, når så mange videnstunge arbejdspladser forsvinder, og så mange ingeniører skal finde nyt arbejde. Det sidste kan i den nuværende konjunktursituation primært ske via delvis indslusning indenfor andre sektorer eller udenfor Nordjylland. Desuden er det nødvendigt med efteruddannelse, hvilket instituttet og universitetet som helhed allerede er i færd med at initiere.
På langt sigt udgør den nordjyske telesektor og Institut for Elektroniske Systemer en vigtig dansk base for udviklingen indenfor telekommunikation; men man vil se en fortsat udvikling med et bredere sigte end mobilindustrien. Igennem den sidste 10 års periode er der i øvrigt blevet etableret virksomheder indenfor en bredere palet end blot selve udviklingen af mobile terminaler. F.eks. er samspillet mellem telekommunikation og sundhedsområdet et oplagt felt, hvor der er udviklingspotentialer. Men indenfor det traditionelle nordjyske kerneområde er der fortsat væsentlige forsknings- og udviklingsmæssige udfordringer at løse og der er bestemt basis i Nordjylland for fremtidig industriel udvikling indenfor næste generations mobilkommunikationssystemer, 3G++ og 4G.
Man bør også erindre sig, at der i kølvandet af dotcom boblens brist i 2000-01 bredte sig rystelser i den internationale telesektor, med konsekvenser i Nordjylland, f.eks. lukningen af Ericsson&#39;s udvikling af 3G teknologi, hvor der dengang var over 100 ingeniører ansat. Der har været rystelser før, og de vil være tilbagevendende indenfor dette teknologiområde, som jo er et af de mest dynamiske overhovedet.