AAU i front med opfindelser

Aalborg Universitet indtager en førerposition i Danmark, når det gælder om at sælge sine opfindelser, og hvis det står til en af dekanerne, så kommer der endnu flere opfindelser i fremtiden

Ny statistik for de danske universiteter og forskningsinstitutioner viser, at Aalborg Universitets arbejde med kommercialisering af opfindelser er både frugtbart og økonomisk effektivt. AAU står for mere end 40 procent af alle teknologisalg i Danmark. Det skyldes især den tilgang til partnerskaber, som man fra AAU's side har valgt at satse på.

- Vi har erfaret, at det er vigtigt at få virksomhederne ind i processen på et relativt tidligt tidspunkt. Via vores forskellige erhvervsnetværk kan vi ofte etablere et samarbejde med en virksomhed, allerede når man har en opfindelse på bordet, forklarer dekan Frede Blaabjerg fra De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter på AAU.

Prioriteringen med at inddrage erhvervslivet tidligt i forskningssamarbejde i stedet for som udgangspunkt at søge patent, kan også aflæses i den nationale statistik, hvor AAU er repræsenteret med blot fire indleverede patentansøgninger i 2007, mens AAU's 37 licens-, salgs- og optionsaftaler udgør næsten 42 procent af denne type aftaler på landsplan. I sammenligning har den næstmest indberettende institution, DTU, indgået 13 aftaler af denne type i 2007.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at det her på AAU er højt prioriteret, at vi får vores nye idéer ud i verden, så samfundet kan få gavn af dem, i stedet for at vi poster penge i viden, der ikke kommer meget længere end videnskabelige artikler i lukkede akademiske kredse, påpeger Frede Blaabjerg.