LIGE NU:

AAU satser på nyt center for bioteknologi og -energi

Aalborg Universitet (AAU) har ansat professor Birgitte Kiær Ahring som led i universitetets satsning inden for bæredygtig bioteknologi og fremtidens energiteknologier.

Nyt center for bioprodukter
Birgitte K. Ahring, der tidligere har været leder af DTU's afdeling for BioScience and Technology (BST) ved BioCentrum, skal stå for opbygningen af AAU's nye Center for Bioprodukter og Bæredygtig Bioenergi. Centret skal samarbejde med de beslægtede forskningsgrupper, der findes på AAU's adresser i Ballerup, Esbjerg og Aalborg, og nyansættelsen tilfører dermed endnu en kapacitet til en række i forvejen veletablerede forskergrupper..

Styrke bæredygtig biomasseenergi
Center for Bioprodukter og Bæredygtig Bioenergi, der bliver officielt indviet i juni, skal styrke undervisningen inden for bæredygtig biomasseenergi og skabe forskning i international topklasse sammen med førende forskningsmiljøer på verdensplan.

Opbygge centret
I de kommende måneder skal professor Birgitte K. Ahring arbejde med at opbygge det nye center gennem ansættelse af strategiske medarbejdere. Frem mod indvielsen i juni skal der også opbygges en undervisningsplatform, så centeret allerede fra efteråret 2008 kan starte de første undervisningshold op, specielt på Ph.d.-niveau.

- Med ansættelsen af Birgitte Ahring har vi fået en uventet mulighed for at kunne styrke vores indsats på bioteknologi og anden-generations biobrændsler markant. Birgitte er en international topforsker, og med hende som omdrejningspunkt for opbygningen af de nye center har vi valgt at satse yderligere på dette område, siger Frede Blaabjerg, der er dekan for De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter.

- Samtidig skal hun lede et stort forskningscenter i USA, men vores nye aftale med hende sikrer, at Danmark stadig kan trække på hendes kapacitet. Desuden får AAU en stærk tilknytning til det store Center for Bioproducts and Bioenergy ved Washington State University, og det vil styrke vore øvrige miljøer indenfor for bioteknologi og energi, forklarer han.

Samarbejdsaftale med USA
Det forventes, at der allerede i juni 2008 indgås en international samarbejdsaftale med Washington State University, der også glæder sig.

- Vi ser frem til fremtidige samarbejder med Aalborg Universitet som resultat af professor Birgitte Ahrings nye ansættelse som leder af Center for Bioproducts and Bioenergy på Washington State University og det nyligt åbnede Bioproducts, Sciences and Engineering Laboratory på vores Tri-Cities campus i Richland, siger rektor Vicky L. Carwein fra Washington State University, hvor Ahring begynder som centerleder i midten af august.

AAU i Ballerup
Professor Birgitte K, Ahring glæder sig til at opbygge Aalborg Universitets nye center med adresse på AAU's afdeling i Ballerup, og hun forventer, at denne satsning vil give Danmark endnu mere vind i sejlene inden for bæredygtig bioenergi.

- Det nye center på Aalborg Universitet og samarbejdet med Washington State University skaber nogle fantastiske rammer for at lave banebrydende forskning, som kan få stor betydning for fremtiden. Danmark har i forvejen markeret sig internationalt inden for anden-generations bioethanol. Nu kan Danmark for alvor gøre sig gældende på langt flere områder inden for bæredygtig bioteknologi, siger professor Birgitte K. Ahring.

Fakta om Birgitte Ahring:
Birgitte Ahring, 54 år, er en af Danmarks mest internationalt anerkendte forskere med speciale i biobrændstof. Ahring er for nylig blevet tildelt et professorat på det amerikanske Washington State University og har gennem mere end 20 år været ansat på DTU. Hun blev i 1982 færdiguddannet inden for mikrobiologi fra Københavns Universitet, hvorfra hun i 1986 også fik sin Ph.d.-grad, inden hun blev ansat på DTU. Gennem årene har hun været gæsteprofessor og forsker i udlandet, konsulent for Teknologisk Institut og FN-miljøkonsulent for blandt andre Verdensbanken. Siden 2006 har Birgitte Ahring sideløbende med sit virke på DTU været adm. dir. for Biogasol ApS, der er stiftet i forlængelse af hendes forskning. Biogasol har i et konsortium med den amerikanske ethanolproducent Pacific Ethanol fået godt 25 millioner dollars fra det amerikanske energiministerium, og firmaet er i færd med at opføre anden-generations-ethanolfabrik (BornBioFuel) på Bornholm til mere end 250 millioner kroner, der skal omsætte restprodukter fra landbruget.

Fakta om AAU's eksisterende indsatser:
De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter på Aalborg Universitet forsker allerede på en lang række områder inden for ren energi og bioprodukter. Blandt andet arbejder man på Institut for Kemi, Miljø & Bioteknologi med mikrobiologi og biogas, og på Institut for Energiteknik findes allerede i dag kompetencer inden for forskellige former for biobrændsler. På Esbjerg Tekniske Institut under AAU arbejder et af forskningscentrene fokuseret med blandt andet anvendt bioteknologi, bioenergi og ABK (Anaerobe Bioteknologiske Konverteringsprocesser). Desuden har en række af Birgitte Ahrings erfaringer relevans for life science-området, der i disse år er i kraftig vækst på Aalborg Universitet. De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter huser 6000 studerende og 1250 medarbejdere, heraf 400 Ph.d.-studerende.